DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPONSORLUK

Eğer bir şekilde bu sayfaya ulaştıysanız size eskimiş içeriğimizi sunmak yerine son içerikleri bulabileceğiniz yeni blogumuza yönlendirmek isteriz. Hazır gelmişken de isterseniz okumanız üzere bu içerikleri öylece bırakıyoruz 🙂

—————————————

Son 10 yıllık dönemde dünyada pazarlama bütçelerinde sponsorluk çalışmalarına ayrılan pay hızla artmaktadır. Sponsorluğun diğer iletişim harcamalarına kıyasla daha ekonomik bütçelerle hedef kitleye doğrudan ulaşmayı mümkün kılması tüm dünyada pazarlama iletişiminde sponsorluğa daha fazla pay verilmesini ve “dünyanın en hızlı gelişen pazarlama aracı “ olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır.
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre pazarlama bütçelerinde sponsorluğa ayrılan pay son 5 yıllık dönemde büyük bir atış göstererek % 19.5’a ulaşmıştır.

Amerika’da yayınlanan IEG Sponsorship Report’a göre 2008 yılında Dünyadaki toplam sponsorluk harcaması yaklaşık 43.5 Milyar Dolara ulaşmıştır.
2008 yılında sponsorluk harcamaları; % 14.7 oranında artmıştır.
Bu toplamın;
% 69’u spora,
% 10’u müzik organizasyonları ve konserlere,
% 9’u sosyal sorumluluk projelerine,
% 4’ü festival, fuarlara,
% 5’i sanata
% 3’ü diğer konulara ayrılmaktadır.

En hızlı yükseliş Sosyal Sorumluluk’ta….

Dünyada yapılan sponsorluk harcamalarının yüzde 69’u Olimpiyatlar, Dünya Kupası , Formula 1 gibi gibi spor alanında yapılmakla beraber, son yıllarda en hızlı artış sosyal sorumluluk konusunda yaşanmaktadır.

Sosyal sorumluluk günümüzde kurumsal kimlik kadar önemli bir yere sahiptir. “Eğer kalite ve fiyat farkı olmasa, dünya için iyi şeyler yaptığına inandığım ve sosyal sorumluluk taşıyan şirketin ürününü tercih ederim” diyenlerin oranı son 3 yıl içinde % 55’ten % 65’e çıkmıştır. Bu da, sosyal sorumululuğun toplum için de son derece önemli bir kiter olduğunun en büyük göstergesidir.

Amerika’da yapılan Sosyal Sorumluluk araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 84’ü, kendi önem verdikleri bir konuyu sahiplenen kurumun ürününü satın alacaklarını; belirtiyor.
Türkiye’de son dönemde sponsorluk harcamaları hızla artmaktadır. Kurumlar sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları için bütçelerinden giderek daha fazla pay ayırmaktadırlar. En çok sponsorluk yapan sektörler finans, GSM, telekomünikasyon, FMCG ve alkolsüz içecek kuruluşlarıdır.

Önümüzdeki 5 yılda özellikle sosyal sorumluluk projelerinin sayılarının daha da artacağını ve bu konuda yapılan çalışmaların kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı yaratacağını öngörmekteyiz.