DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SPONSORLUK

Eğer bir şekilde bu sayfaya ulaştıysanız size eskimiş içeriğimizi sunmak yerine son içerikleri bulabileceğiniz yeni blogumuza yönlendirmek isteriz. Hazır gelmişken de isterseniz okumanız üzere bu içerikleri öylece bırakıyoruz 🙂

—————————————

Son 10 yıllık dönemde dünyada pazarlama bütçelerinde sponsorluk çalışmalarına ayrılan pay hızla artmaktadır. Sponsorluğun diğer iletişim harcamalarına kıyasla daha ekonomik bütçelerle hedef kitleye doğrudan ulaşmayı mümkün kılması tüm dünyada pazarlama iletişiminde sponsorluğa daha fazla pay verilmesini ve “dünyanın en hızlı gelişen pazarlama aracı “ olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır.
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre pazarlama bütçelerinde sponsorluğa ayrılan pay son 5 yıllık dönemde büyük bir atış göstererek % 19.5’a ulaşmıştır.

 

Sponsorluk, dünya genelinde ve Türkiye’de popüler bir pazarlama stratejisi ve işbirliği modelidir. Hem uluslararası markalar hem de yerel firmalar, sponsorluk yoluyla hedef kitlelerine ulaşmayı, marka bilinirliğini artırmayı, tüketici ilişkilerini güçlendirmeyi ve itibarlarını geliştirmeyi hedefler.

 

Dünya genelinde, spor etkinliklerinden kültürel festivallere, sanat etkinliklerinden eğitim projelerine kadar çeşitli alanlarda sponsorluk gerçekleştirilmektedir. Örneğin, büyük spor organizasyonları, takım sponsorlukları, ünlü sporcularla yapılan anlaşmalar ve spor salonlarının isim sponsorlukları, küresel markaların sıkça tercih ettiği sponsorluk türlerindendir. Bunun yanı sıra, müzik festivalleri, sergiler, tiyatro oyunları, konferanslar gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler de sponsorluk için önemli fırsatlar sunar.

 

Sponsorluk, markaların hedef kitleyle bağlantı kurmasını, marka değerini artırmasını ve pazarlama stratejilerini desteklemesini sağlayan etkili bir araçtır. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de markalar, sponsorluk fırsatlarını değerlendirerek hedefledikleri kitlelere etkili bir şekilde ulaşmayı ve marka imajlarını güçlendirmeyi hedeflemektedirler.

 

Amerika’da yayınlanan IEG Sponsorship Report’a göre 2008 yılında dünyadaki toplam sponsorluk harcaması yaklaşık 43.5 Milyar dolara seviyesinde gerçekleşmiştir. Statista’ya göre, küresel spor sponsorluk pazarı 2020 yılında tahmini olarak 57 milyar ABD doları değerindeydi. 2027 yılına kadar 90 milyar doları aşacağı öngülmüştür.

 

Dünyada yapılan sponsorluk harcamalarının yüzde 69’u Olimpiyatlar, Dünya Kupası , Formula 1 gibi gibi spor alanında yapılmakla beraber, son yıllarda en hızlı artış sosyal sorumluluk konusunda yaşanmaktadır. Sosyal sorumluluk günümüzde kurumsal kimlik kadar önemli bir yere sahiptir. “Eğer kalite ve fiyat farkı olmasa, dünya için iyi şeyler yaptığına inandığım ve sosyal sorumluluk taşıyan şirketin ürününü tercih ederim” diyenlerin oranı son 3 yıl içinde % 55’ten % 65’e çıkmıştır. Bu da, sosyal sorumluluğun toplum için de son derece önemli bir kriter olduğunun en büyük göstergesidir.

 

En çok sponsorluk yapan sektörler arasında spor, otomotiv, telekomünikasyon, gıda ve içecek, finans, teknoloji, perakende, sağlık ve eğlence sektörleri bulunmaktadır. Bu sektörler, geniş kitlelere ulaşma imkanı, marka bilinirliğini artırma potansiyeli ve hedef kitle ile doğrudan etkileşim sağlama fırsatı nedeniyle sponsorluk faaliyetlerine yoğun bir şekilde katılmaktadır.

 

Önümüzdeki yıllarda özellikle toplumsal sosyal sorumluluk projelerinin sayılarının daha da artacağını ve bu konuda yapılan çalışmaların kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı yaratacağını öngörmekteyiz.

8