Sponsorlukta Sıkça Karşılaşılan Terimler ve Detaylı Tanımları

Sponsorluk Sözlüğü – Sponsorluk Terimleri

Sponsorluk için sıkça kullanılan 150’yi aşkın terimi bir araya getirdik. Sponsorluk sözlüğümüzde sadece sponsorluk mecrasında kullanılan ifadeleri fark edebilir ve anlamlarını detaylıca inceleyebilirsiniz. Ayrıca pazarlama dünyasına hakim olan kişilerin aşina olduğu terimlere de yer verdik ve sponsorlukla örtüştüğü noktalara değindik. Tüm mecralarımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerde aslında tam olarak neyi ifade etmeye çalıştığımızı detaylıca belirtmiş olduk.

 

Terimleri ve kategorilerini önemlerine göre ve bazı durumlarda da alfabetik olarak sıraladık.

 

Sponsorluk Sözlüğünü PDF olarak indirmek için tıklayın!

Sponsorluk Sözlüğünü EXCEL olarak indirmek için tıklayın!

 

Sponsorluk jargonu için merak ettiğiniz başka bir ifade var ise lütfen bizimle paylaşın, listemize ekleyelim. Aşağıdaki ana konu başlıklarına tıklayarak ilgili kategoriye ulaşabilirsiniz.

 

Genel Sponsorluk Tanımları

Proje

Sponsor olunan sporcu, kulüp, turnuva, kurum, etkinlik, konser, konferans, faaliyet vb. olarak değerlendirilebilir. Projeler uzun veya kısa vadeli şekilde hayata geçebilir. Markalar projelere sponsor olur.

 

 

Proje Sahibi

Sponsorluğun gerçekleşeceği projede aktif rol oynayan kişidir. Sponsor arayan olarak da tanımlanabilir. Sponsorların muhatap olacağı ve projedeki sorumlulukları üstlenen kişilerdir.

 

 

Sponsor – Kurum – Marka

Sponsor, sponsorluk faaliyetini gerçekleştiren markadır. Sponsor marka, sponsorluğu maddi veya ayni olarak gerçekleştirebilir. Bir şirketi veya bir ürünü belirtmek için kullanılan marka, tüketicilerin tanıdığı benzersiz ayırt edici kimliktir. Ürünün kendisi de bir marka olabilir. Markalar da sponsor olur. Her sponsor, projenin partneridir.

 

 

Marka Çalışanı – Şirket Yetkilisi – Kurum Profesyoneli 

Kurumlarda sponsor olma kararını alacak ve sponsorluk faaliyeti boyunca aktif rol alacak kişilerdir. Marka çalışanları, pazarlık ve sözleşme süreçleri dâhil olmak üzere sponsorluğun şirket içerisinde raporlanması ve projenin gerçekleşmesinin ardından sponsorluğun yenilenmesi aşamalarında da görev alırlar.

 

 

Sponsorluk Nedir? – Sponsorluk Kavramı

Bizim tanımımıza göre sponsorluk, karşılıklı kazanç ilkesine dayanan ve karşı tarafa dokunabilen tek pazarlama aracıdır. Mutualist bir tavır sanatıdır. Temel olarak, ticari bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen pazarlama faaliyetidir.

 

Türk Dil Kurumu’na göre “destekleyici” anlamını taşısa da ilgili tanım yeterli değildir. Zira bir projenin bir marka tarafından desteklenmesi, o markanın ilgili projeye sponsor olduğu anlamına gelmez. Markaların kazanım elde etmediği hiçbir destekleyici faaliyet, sponsorluk olarak nitelendirilemez. Sponsorluk eş anlamlısı olan bir kelime değildir.

 

 

Sponsorluk Aramak – Sponsor Arama – Sponsor Bulma Süreci

Proje sahiplerinin, projelerini en verimli halde hayata geçirebilmek amacıyla, karşılığını çeşitli haklar sunarak sağlamak koşuluyla, ihtiyaçları olan konularda markalardan maddi veya ayni sponsorluk beklentisine girdikleri ve arayışa geçtikleri süreçtir.

 

 

Sponsorluk Stratejisi Nedir?

Proje sahiplerinin veya sponsorların hedef kitle tanımlarını, sponsorluk amaçlarını ve hedeflerini barındıran ve ilgili hedeflere ulaşmak adına belirlenmesi gereken stratejik kararlardır.

 

 

Sponsorluk Amacı – Sponsorluğun Amaçları

Markalar açısından sponsorluk, markayı, hedef kitle ile ortak bir fikirde bir araya getirmeyi ve karşılıklı iletişimi amaçlar. Çalışan motivasyonunun, mutluluğunun, üretkenliğin artması gibi dolaylı amaçlar ve satışları, marka bilinirliğini, medya iletişimi, pazar payını artırmak ve yeni müşteri kitleleri ulaşmak gibi doğrudan amaçlar bulunabilir. Sponsorluğun halka ilişkiler ve pazarlama iletişimi amaçlarını tarif ettiğimiz infografiğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Proje sahipleri açısından sponsorluğun amacı, projelerini istedikleri düzeyde hayata geçirebilmek üzere ihtiyaç duydukları maddi beklentinin veya ürünlerin, hizmetlerin ek maliyetlere katlanmadan sağlanması ve projenin itibarının artmasıdır.

 

 

Sponsorluk Planı Nedir?

Sponsor arayanların, sponsor arama çalışmalarından önce hazırlaması gereken detaylı dokümanlardır. Tüm çalışmalar, belirlenen sponsorluk stratejisi doğrultusunda kurgulanacak sponsorluk planına göre uygulanmalıdır.

 

 

Sponsorluk Ön Hazırlık Çalışmaları

Potansiyel sponsorlar ile görüşülmeden önce proje sahiplerinin tamamlaması gereken adımları içerir. Özellikle sponsorluk dosyasının hazırlanması ve potansiyel sponsor olacak markaların araştırılması süreçlerini kapsar.

 

 

Potansiyel Marka Listesi

Sponsor arayanların, sponsorluk için görüşecekleri markaların bilgilerinin yer aldığı dokümanlardır. Marka listesi içerisinde markanın ismi, sektörü ile birlikte marka çalışanının adı, mail adresi, unvanı yer alabilir. Aynı listede, gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda projeye en uygun olduğu düşünülen markalar önceliklendirilmiş olarak sıralanabilir.

 

 

Kazan – Kazan – Kazan İlişkisi Nedir?

Sponsorluk çalışmalarında üzerine en çok düşülmesi gereken konudur. Kazan – Kazan – Kazan ilişkisindeki birinci kazan, sponsor olan markayı; ikinci kazan, sponsor edinen proje sahibini, üçüncü ve asıl önemli kazan ise projenin hedef kitlesinin kazanmasını temsil eder. En başarılı sponsorluk uygulamaları, hedef kitlenin de kazandığı faaliyetlerdir. Sponsorluk çalışmalarında her üç kesimin de kazanç sağlaması beklenir.

 

 

Sponsorluk Bedeli – Sponsorluk Bütçesi

Markanın sponsor olması durumunda proje sahibine ödeyeceği tutarı veya vereceği ürünü – sunacağı hizmeti temsil eden karşılıktır. Sponsorluk bedeli, markaların sponsor olma kararlarını doğrudan etkileyen en önemli konulardan birisidir. Projenin maliyetleri, piyasa koşulları ve markanın gözündeki değerinize bağlı olarak her markadan farklı bütçeler talep edilmelidir. Sponsorluk bedelinin olmadığı bir teklif, değerlendirilemez.

 

 

Sponsorluk Dosyası – Sponsorluk Belgesi – Sunum Dosyası – Sponsor Dokümanı

Markanın, incelediğinde projeye neden sponsor olması gerektiğini tarif eden; içerisinde proje hakkında bilgi, hedef kitle detayı, medya ve pazarlama planı, sponsorluk kategorileri, hakları ve bütçesi ve iletişim bilgilerinin barındırıldığı bir teklif dosyasıdır. Dijital ağırlıklı projelerde Rate Card veya Media Kit olarak da isimlendirilebilmektedir.

 

Sponsorluk dosyanızı hazırlamak için sponsorlukdosyasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Sponsorluk Hakları – Varlıklar – Sponsorluk Şartları

Sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak sponsora sunulan herhangi bir mal veya hizmettir. Varlık türleri arasında konuşmacı olma, stant açma, görünürlük, dijital (sosyal/web sitesi), davetiyeler, otopark ve aktivasyon alanı yer alabilir.

 

Çok sayıda sponsorluk hakkı bulunabilir. Logo konumlandırma, görünürlük adına en çok bilinen ve uygulanan sponsorluk haklarından biridir. Dijital iletişim araçları, etkileşim fırsatları, saha içi görünürlük, promosyon fırsatları, ağırlanma seçenekleri ve yayın görünürlüğü markanın sponsor olarak elde edeceği bazı varlıklardır.

 

Her ayın üçüncü perşembesi düzenlediğimiz Sponsor Bulma Teknikleri Eğitimi’nde markalara sunulabilecek sponsorluk haklarını ayrı ayrı tarif ediyoruz. Eğitime katılmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

Sponsorluk Seçenekleri – Sponsorluk Çeşitleri

Proje sahiplerinin markaların sponsor olmaları adına hazırladıkları ve farklı türlerde isimlendirilen sponsorluk paketlerini kapsar. Markalar ilgili sponsorluk seçenekleri arasından kendilerine en uygun olan çeşidi tercih ederek sponsorluğu uygular.

 

 

Sponsorluk Kategorileri – Sponsorluk Seviyeleri – Sponsorluk Paketleri

Aynı proje için farklı sponsorluk haklarının ayrıştırılarak tarif edildiği hiyerarşik yapılar bütünüdür. Projelerde genellikle en çok parayı veren ve en çok hakka sahip olan ana sponsorluk kategorisi, belli bir parayı veren ve nitelikli haklara sahip olan resmi sponsorluk kategorisi ve çorbada benim de tuzum bulunsun diyen az bütçeli diğer sponsorluk kategorisi olarak üç ana seviye bulunabilir.

 

 

Sponsorluk Tablosu Nedir?

Sponsorluk kategorilerinin karşılaştırmalı olarak tek bir yerde gösterilmesini sağlayan tablolardır. Marka çalışanlarının kıyas yapmasını kolaylaştırır. Proje sahiplerinin, sundukları teklifte sponsorluk tabloları oluşturması dönüş oranlarını artırmaktadır.

 

 

Sponsorluk Teklifi Nedir?

Proje sahiplerinin, markanın neden bir başla projeye değil de kendi projelerine sponsor olmaları gerektiğini ve sponsor olurlarsa markalarına sağlayabilecekleri faydaları tarif etmek üzere hedef marka özelinde özgün olarak hazırlanan tekliflerdir. İlgili teklifler marka çalışanları ile telefon veya mail yöntemi ile iletilmektedir. Teklif, doğru hazırlanmış sponsorluk dosyasını ve doğru içeriğe sahip mail çalışmasını kapsar.

 

 

Sponsorluk Başvurusu – Sponsorluk Formları

Proje sahiplerinin, sponsorluk tekliflerini ilettikleri aşamadır. Sponsorluk başvuruları marka çalışanı ile görüşerek mail üzerinden gerçekleşebilir. Alternatif olarak bazı markaların online sponsorluk başvuru formları bulunur. Markalar ilgili formlar üzerinden sponsorluk başvurusunu talep edebilir. Anasponsor olarak bizim de pek detaylı sponsorluk başvuru formumuz bulunmaktadır.

 

 

Sponsorluk Hatırlatmaları Nedir?

Proje sahiplerinin, marka çalışanlarından yanıt alamadıklarında kullandıkları süreçlerin bütünüdür. Bir marka çalışanı ile en fazla beş kez temasa geçilmelidir. Hatırlatmalar, telefon ve mail yöntemi ile gerçekleşebilir. Hatırlatma çalışmaları bir noktada sonlandırılmalı ve dönüş alınamayan markaların olumsuz yaklaşım gösterdiği anlaşılmalıdır.

 

 

Sponsorluk Toplantısı – Sponsorluk Sunumu

Proje sahipleri ile marka çalışanları arasında, gündemin sponsorluk olduğu, fiziksel veya online olarak gerçekleşen toplantılar bütünüdür. Proje sahipleri, sponsorluk toplantılarında, marka için özel hazırladıkları sponsorluk sunumlarını da gerçekleştirebilirler. Sponsorluk toplantılarında marka, elde edeceği faydaları değerlendirerek yeni tekliflerde bulunabilir. Toplantılar sırasında pazarlık aşaması da gerçekleşir. Uzlaşılan tüm konular için sponsorluk sözleşmesi imzalanmalıdır.

 

 

Sponsorluk Sözleşmesi Nedir?

Olumlu ilerleyen sponsorluk görüşmeleri sonrasında proje sahibi ile sponsor arasında sponsorluğun gerçekleşmesi adına hazırlanan; konusu para, ayni edinim veya hizmet edinimi olan ve sponsorluk kapsamında uzlaşılan tüm konuların barındırıldığı resmi evraklardır. Sponsorluk sözleşmeleri bağlayıcıdır ve avukatlar eşliğinde hazırlanmalıdır. Islak imzalı veya online halleri hem sponsorda hem de proje sahibinde birer nüsha olarak bulunmalıdır.

 

Örnek sponsorluk sözleşmesi talep etmek için veya var olan sözleşmenizi incelememiz adına iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Eş Zamanlı Sponsorluk Yönetimi Nedir?

Proje sahiplerinin birden fazla marka ile sponsorluk anlaşması imzalaması durumunda yürütmesi gereken süreçtir. Eş zamanlı sponsorluk yönetiminde, projenin sponsoru olan tüm markalara eşit mesafede yaklaşılması ve sunulan sponsorluk haklarının tamamının uygulanması gerekmektedir.

 

 

Sponsorluk Faturası Nedir?

Sponsorluk anlaşması sonrasında sponsor olan kurumun beklediği, sponsorluk bedelini içeren faturalardır. Anlaşmanın yapısına göre tek seferlik veya aylık olarak kesilebilmektedir. Sponsorluk sözleşmesinde yazan tutar KDV oranları gözetilerek uygulanır. Bazı durumlarda markalar, faturayı önceden tahsil eder ve sponsorluk bedelini vadeli olarak ödemeyi tercih edebilir.

 

Sponsorluk anlaşmasının hayata geçebilmesi ve markanın sponsorluk bedelini proje sahibinin banka hesabına aktarabilmesi için fatura kesmek zorunludur. Fatura, sponsorluk süreçleri için sadece muhasebel bir detaydır. Eğer şirket değilseniz, şahıs şirketi, AŞ veya Limited şirket kurabilir veya markanın kabul etmesi durumunda bir başka firmadan fatura gösterebilirsiniz.

 

Sponsorluk faturasının kesilmesi ile gelir vergisi konusu gündeme gelebilir. Konu hakkında mali müşavirlerden destek alabilirsiniz.

 

 

Sponsorlukta Hedef Pazar

Markaların ürünleri veya hizmetleri ile ilgilenebilecek, satın alabilecek veya markanın doğrudan hitap etmek isteyeceği potansiyel müşteri gruplarının tamamıdır. Markalar, hedef pazarlarındaki hedef kitlelerine ulaşmak adına sponsorluğu gerçekleştirirler.

 

 

Sponsorlukta Hedef Kitle

Projenin ulaşabileceği kişilerin tarifidir. Hem proje öncesinde PR faaliyetleri kapsamında ulaşılan hem de proje sırasında projeyi deneyimleyen insanlar hedef kitle olarak tarif edilebilir. Kitlenin demografik ve psikografik verileri paylaşıldığı gibi kaç kişiye ulaşılacağı sorusu yani hacmi de yanıtlanmalıdır. Proje canlı olarak yayınlanıyorsa ilgili mecradan takip edecek kitle sayısı verilere eklenebilir. Hedef kitle tanımı, markanın ulaşmak istediği kitle ile projenin ulaşabildiği kitlenin ortak olup olmadığının anlaşılmasını sağlar.

 

 

Hedef Kitlede Demografik Bilgiler

Katılımcıların sosyal ve demografik faktörlere ilişkin bilgileridir. Demografik veriler yaş, cinsiyet, gelir, eğitim durumu gibi olabilir. Pazarlamacılar tarafından hedef segmenti daha iyi tanımlamak için kullanılır. Ulaşılan kitlenin “ne” olduğunu tarif eder.

 

 

Hedef Kitlede Psikografik Bilgiler

Katılımcıların “ne” olduklarından ziyade “kim” olduklarını tarif etmek amaçlı kullanılır. Markaların farklı pazarlama çalışmalarında kullanmak üzere oluşturdukları personalara benzer yapıdadırlar. Aynı demografik özelliklere sahip olsalar bile tüm insanlar birbirinden farklıdır. Kitlenin kimler olduğu ve nelerden hoşlandıkları psikografik veriler ile açıklanarak farklılıklara yönelik plan yapılabilir.

 

 

Aktivasyon – Aktivite – Sponsorluk Aktivasyonu

Sponsorların, sponsorluk karşılığında elde ettiği sponsorluk haklarının uygulanmasıdır. Sponsorluk yönetiminin anahtar noktalardan biridir. Hem proje öncesinde hem proje sırasında hem de proje sonrasında uygulanan aktivitelerin tümü sponsorluk aktivasyonuna dahildir. Sponsorluk haklarının pratiğe dökülmüş halidir.

 

 

Sponsorlukta Etkileşim – Temas Etme

Projenin uygulanma aşamasında, projenin ulaştığı kitle (seyirciler, ziyaretçiler, katılımcılar) ile marka çalışanlarının veya görevlilerinin arasındaki kişisel iletişimdir. Uygulanan aktivitelerin, kitle için hazırlanması etkileşim oranını ve verimini artırmaktadır. Etkileşim alan uygulamalara sahip markalar, kitlenin KVKK uyumlu iletişim bilgilerine de sahip olabilmektedir. Kitlenin oyunlaştırılmış aktivitelere dahil edilmesi modern etkileşim alma yöntemlerinden biridir.

 

 

Çok Yıllık Sponsorluklar – Uzun Yıllık Sponsorluk

Bir yıldan daha uzun süren sponsorluk anlaşmaları çok yıllık veya uzun yıllık sponsorluk anlaşması olarak nitelendirilir. Daha çok spor kulüpleri, stadyum isim hakları, kazı çalışmaları, kültürel faaliyetler gibi projelerde gerçekleşir. Çok yıllık sponsorluk anlaşmalarında genel kabul üç yıldır. On yıllık sponsorluk anlaşmaları olabileceği gibi Türkiye’de 25 yıllık anlaşmalar da söz konusu olmuştur.

 

Çok yıllık anlaşmalarda, gelecek yıllar için gerçekleşecek ödeme tutarı konusunda taraflar, imza aşamasında uzlaşılmalıdır. Genel kabul, her yıl makul oranda bir artış olmasıdır.

 

Çok yıllık anlaşmalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, anlaşmanın her yıl iptal edilip edilemeyeceğine ilişkin bir maddedir. Eğer çok yıllık bir sponsorluk anlaşmasında, yıllık opsiyon seçenekleri bulunuyorsa, o sponsorluk anlaşmasına tek yıllıktır denilebilir.

 

 

Sponsorluk Ajansı

Sponsorluk ajanslarının uzmanlığı ve odağı tamamen sponsorluk üzerinedir. Sponsorluk öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki tüm alanlarda hem sponsorların hem de sponsor edinenlerin yanında yer alır. Anasponsor bir sponsorluk ajansıdır. Tek hizmeti sponsorluk yönetimi yapmaktır. Hem sponsor olan markalar hem de sponsor arayan proje sahiplerine çeşitli hizmetler sunar.

 

 

Sponsorluk Platformu

Genellikle sponsorluk konusunda online aracılık hizmeti veren firmaların kullanmayı tercih ettiği bir terimdir. Proje sahipleri, sponsorluk platformuna projelerini yükler ve markalar da oluşturdukları marka profilleri üzerinden projeleri görüp değerlendirirler. Marka sponsor olmaya karar verirse, yine aynı platform üzerinden proje sahipleri ile iletişime geçebilir ve ödemesini gerçekleştirebilir. Sponsorluk platformları gerçekleşen sponsorluklar üzerinden belli oranlarda komisyon alır.

 

Anasponsor hayatına 2014 yılında bir sponsorluk platformu olarak başlamış, 2015 yılından itibaren mevcut hizmet anlayışı ile ajans yapısına bürünmüştür.

 

 

Sponsorluk Raporu

Proje sahibi tarafından, markanın sponsorluk karşılığında elde ettiği hakların nasıl uygulandığını, sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediğini fotoğraflarla ve çeşitli verilerle sunarak hazırlanan bir değerlendirme belgesidir. Özellikle ölçülebilen verilerin rapora eklenmesi şarttır. Sponsorluk raporu bir etkinlik özeti veya sonuç dosyası değildir. İçerisinde, marka çalışanlarının sponsorluk verimliliklerini ölçmeleri adına çeşitli metriklerin barınması gerekir. Katılımcılarla yapılan anket çalışması da rapora eklenebilir.

 

Sponsorluk raporu konusunda hizmet almak isterseniz sponsorsorlukraporu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Sponsorluk İptali – Ertelenmesi – Askıya Alınması

Çeşitli sebeplerden ötürü sponsorluk faaliyetinin sonlandırılmasıdır. Sponsorluk iptali için proje sahibinin vaat ettiği sponsorluk haklarını sağlayamamış veya sağlayamayacak olması gerekir. Sponsorluk, duruma göre gelecek yıllarda yeniden değerlendirmek üzere ertelenebilir veya anlık olarak askıya alınabilir. Ertelemeler ve askıya almalar genellikle mücbir sebeplerden ötürü gerçekleşir.

 

Sponsorluk bedelinin proje sahibine iletilmesinin ardından sponsorluk iptal edilir, ertelenir veya askıya alınırsa, sponsorluk sözleşmesindeki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Proje sahipleri tarafından kaçan sponsor veya sponsorluğun kaçırılması olarak tanımlanabilmektedir. Sponsorluk anlaşmalarının iptal olması durumunda moral bozamadan sponsor arama çalışmalarına devam edilmesi ve süreçlerin hızlandırılması fayda sağlamaktadır.

 

Daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıda iki adet yazımız bulunuyor:

 

 

Sponsorluk Veren Markalar – Sponsor Olan Kurumlar

Sponsorluk verme terimi hatalı bir kullanımdır. Sponsorluk verilmez, sponsor olunur. Sponsorluk gerçekleşir. Sponsor Veren Markalar ifadesi, proje sahiplerinin, potansiyel sponsor olabilecek markaları araştırırken kullandıkları bir söz öbeğidir.

 

 

Sponsorluk ve Reklam Arasındaki Fark Nedir?

Reklam, marka tarafından tüketiciye istenilen mesajın tek taraflı söylenmesidir. Sponsorluk, tüketiciye direkt dokunabilen tek pazarlama aracıdır. Sponsorluğun, reklamı yapılabilir. Sponsorluk reklam için yapılmaz.

 

Reklama maruz kalınır. Sponsorluk ise, tüketicilerin zaten dahil olmayı tercih ettiği projede etkileşim yaratır. Doğru yapılan sponsorluklar hedef kitleye en kısa yoldan ve en etkili şekilde ulaşır. Tüketiciler, parası ödenerek yayınlandığını bildiklerinden reklama ön yargılı yaklaşırken, önem verdiği konudaki sponsorluklardan daha çok etkilenirler.

 

 

Sponsorluk ve (Kurumsal) Sosyal Sorumluluk Arasındaki Fark

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS); markaların sağlık, eğitim, çevre, toplum güvenliği, kamu seferberliği vb. alanlarda kendisine, paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme çabasıdır. Markalar, projenin içerisinde sosyal sorumluluk yanının olması sebebiyle sponsor olma kararı almazlar. Eğer sosyal sorumluluk yapacaklarsa, ya var olan bir sosyal sorumluluk projesini desteklerler ya da kendilerine ait bir proje geliştirirler.

 

Ticari bir yaklaşım olan sponsorluk ile sosyal sorumluluğun örtüştüğü hiçbir nokta bulunmaz. Proje başlı başına bir sosyal sorumluluk faaliyeti değilse, sponsor aranmamalıdır.

 

Yeri gelmişken önemli bir noktayı vurgulamak isteriz. Türkiye’de sponsorluk konusunda geçmiş dönemlerde yayınlanan bazı akademik kitaplarda “sosyal sponsorluk” adı verilen bir kavramdan bahsedilmiştir. Tamamen hatalı olan bu kavramı duyduysanız veya benimsiyorsanız unutmanızı rica ederiz. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Sponsorluk Konsepti Nedir?

Proje sahipleri ve markalar sponsorluk stratejilerini sponsorluk konseptlerinde tanımlarlar. Sponsor arayanlar tarafında, konsept genellikle sponsorluk paketlerini tanımlar. Sponsor tarafında ise hangi sektörlerden hangi projeleri belirleyeceklerine odaklanır. Belirlenen konsept dışında kalan sponsorluklar gerçekleşmez.

 

 

Sponsorluk Havuzu Nedir?

Sponsorluk havuzu terimi, proje sahiplerinin sponsorluk için görüşmeyi planladıkları markaların listesini tarif etmek için kullanılır. Markaların isimleri, yetkili kişilerin isimleri, unvanları, iletişim bilgileri ve marka hakkındaki görüşler sponsorluk havuzunda detaylıca yer alır. Proje sahipleri, havuz içerisinde yer alan markalarla temasa geçerler. Sponsorluk havuzu aynı zamanda, projenin geçmiş ve mevcut sponsorlarını tarif etmek amaçlı kullanabilir.

 

Sponsorluk havuzu terimi ayrıca ödüllü yarışmalar veya etkinliklerdeki ödülün büyüklüğünü tarif edecek şekilde de kullanılır.

 

Sponsorluk havuzu terimi bazı durumlarda markalar tarafından sponsoru oldukları projeleri lanse etmek adına kullanılabilir.

 

 

Sponsorluk Piramidi Nedir?

Sponsorluk piramidi, sponsorluk kategorilerinin hiyerarşini tanımlayan teorik bir yapıdır. Piramidin en üstünde en çok bütçeyi veren ve en çok hakka sahip olan ana sponsorlar yer alır. Piramit ne kadar uzunsa o kadar çok sponsorluk kategorisi vardır.

 

 

Stratejik Partner – Stratejik Ortak

Stratejik ortaklık, her bir ortağın rekabetçi konumunu geliştirmek için kaynakların, bilgilerin ve becerilerin paylaşıldığı yakın, uzun vadeli, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmadır. Sponsorluk ilişkileri stratejik bir partnerliğe dönüşebilir ve böylece markalar için rakiplerin taklit edemediği gerçek bir rekabet avantajı yaratabilir.

 

 

Sponsorluk Dinamikleri Nedir?

Sponsorluk, yapısı gereği çok sayıda sponsorluk dinamiğini içinde barındırır. Hem sponsor arayanların hem de sponsor olanların; sponsorluğun öncesinde dikkat etmesi gerektiği, sponsorluğun uygulanması sırasında ve sponsorluğun sonrasında uygulayacakları dinamikler olarak tanımlanabilir.

 

Her iki taraf için de sponsorluğun öncesindeki dinamikler doğru ön hazırlık çalışmalarını kapsar. Sponsorluğun uygulanması ve sonuçlandırılması konularında da tüm sponsorluk dinamiklerinin hayata geçmesi gerekir.

 

 

Sponsorluk Yatırımı Nedir?

Markaların, çeşitli planları doğrultusunda pazarlama faaliyeti olan sponsorluk için ayırdığı zamanın ve bütçenin bütünüdür. Hem proje sahibi aktarılan bütçe, hem sponsorluk aktiviteleri için harcanacak bütçe hem de sponsorluğun uygulanması için harcanacak zaman maliyeti sponsorluk yatırımı içerisinde değerlendirilir. Markalar, yaptıkları yatırımın karşılığını almak istediklerinden sponsorluk yatırımlarını ölçmek isterler.

 

 

Sponsorluk Alanı Nedir?

Sponsorluk alanı; markaların, sponsorluk portföylerini oluşturabilmeleri adına belirlemeleri gereken alanları, konuları, sektörleri kapsar. Projenin online ve fiziksel olarak gerçekleşmesi, uzun veya kısa dönemli hayata geçmesi, projenin niş mi yoksa geniş kitlelere mi hitap ettiği sponsorluk alanının sınırlarını oluşturur.

 

 

Sponsorluk Politikası Nedir?

Sponsorluk politikası, markalar tarafından kullanılan, sponsorluk stratejisinin bir parçası olarak proje seçim kriterlerinin de yer aldığı yol gösterici ilkelerdir. Aynı zamanda bir şirketin aldığı birden fazla sponsorluk talebine yanıt vermek için bir araç görevi görür. Sponsorluk politikası, sponsorluk portföyünün genel iletişim stratejisini, hedeflerini ve uzun vadeli vizyonunu yansıtmalıdır. Sponsorluk taleplerini değerlendirmek ve seçmek için genellikle bir dizi kriter eşlik eder. Sponsorluk politikaları, şirketin sektördeki durumuna veya pazarlama planlarına göre değişkenlik gösterebilir.

 

 

Sponsorluk Portföyü – Sponsorluk Faaliyetleri

Markaların yıl boyunca eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği sponsorlukların bütünüdür. Kurumların uyguladıkları sponsorluk yöntemlerine göre sponsorluk portföyleri farklı olmaktadır. Kısaca markanın gerçekleştirdiği sponsorluk faaliyetleri kümesidir.

Proje sahipleri açısından yaklaşıldığında ise sponsorluk portföyü, geçmiş ve mevcut sponsorlardan elde edilen network olarak tanımlanabilir.

 

 

Sponsorluk Programı Nedir?

Sponsorluk programı, hem sponsor arayanların hem de sponsor olanların kullanabildikleri bir bir paradigmadır. Proje sahipleri, internet sitelerine sponsorluk programlarını ekleyerek hangi konularda sponsorluklara açık olduklarını belirtmek amacıyla tercih ederler. Markalar ise belirdikleri sponsorluk alanı doğrultusunda, sponsorluk politikalarına uygun sponsorluk faaliyetlerini tanımlamak amacıyla sponsorluk programı argümanını kullanırlar. Sponsorluk programı kullanımının aynı zamanda bazı üniversitelerin sponsorluk derslerinin programı olarak da tercih edildiği görülmektedir.

 

 

Sponsorluk Seçim Kriterleri

Markaların, kendilerine ulaşan veya kendinin ulaştığı bir projeye sponsor olma kararını verebilmeleri adına oluşturdukları kriterleri kapsar. Sponsorluk seçim kriterleri; tarih, mekân genel konuları, hedef kitle detayını, medya ve tanıtım faaliyetlerini ve sponsorluk bütçesi gibi konularda proje sahibinin yanıtlaması gereken soruları içerir. Sponsorluk seçimi için her markanın önemsediği farklı konular söz konusu olabilir.

 

Eğer bir kurum profesyoneliyseniz, diğer markaların proje seçim kriterlerine ulaşmak adına bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Sponsorluk Yöntemi Nedir?

Sponsorlukların seçimi ve uygulanması adına büyük kurumlar farklı yöntemler denemektedir. Kurumların yıllık yönettikleri sponsorluk uygulamaları için hangi yöntemleri kullandıklarını ve hangi sponsorluk yöntemlerini denemeleri gerektiğine ilişkin yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Sponsorluk Örneği

Sponsorluk örneği, proje sahiplerinin sponsorluk dosyalarını hazırlamak, sponsorluk talep mail içeriklerini oluşturmak ve sponsorluk sözleşmelerini tanımlamak adına benzer projelerde gerçekleşen sponsorluk faaliyetlerinden ilham alması için yaptıkları araştırmaları kapsamaktır.

 

Aynı zamanda markalar da rakiplerinin gerçekleştirdikleri sponsorluk örneklerini inceleyerek uygulayabilecekleri sponsorluk aktivasyonlarını belirleyebilirler.

 

 

Spor Sponsorluğu Nedir?

Markaların spor sektöründeki sponsorluklarını tarif eder. Seyircinin spora karşı duygusal bağına odaklanır. Sporun evrensel dili, sınırları aşabilecekleri için küresel markalar için harika bir araçtır. Spor sponsorluğu bir sponsorluk kategorisi değil, tanımlayıcı bir terimdir. Dünyada gerçekleşen sponsorlukların %80’inden fazlası spor kategorisinde gerçekleşir. İlgili veri her yıl değişmekle birlikte aslan payı her zaman sporda olmaktadır.

 

 

Espor Sponsorluğu Nedir?

Markaların espor sektöründen liglere, takımlara, etkinliklere, oyunlara veya altyapıya sponsor olması ile gerçekleşir. Markalar, espor dünyasında sponsorlukları üzerinden oyuncular ve izleyicilerle etkileşim yaratır. Profesyonel oyunların yükseliş trendi, markaların hem espor etkinliklerine hem de sporculara sponsor olma konusundaki ilgisini artırmıştır. Geleneksel sporlara meydan okuyacak büyüklüğe ulaşan espor sponsorlukları için ayrıca espor ajansları da hizmet vermektedir.

 

 

Sponsorlukta Referans – Görüş – Yorum – Tavsiye – Onay – Tanıklık (Testimonial)

Sponsor bulma ihtimalini artırmak adına proje sahibi dışındaki kişilerin (sektörden önemli isimlerin, geçmiş katılımcıların veya sponsorların) proje hakkındaki yorumlarının derlenmesidir. Tanıklık, onay, olumlu yorum, destek amaçları taşır. İlgili yorumların sponsorluk dosyalarına eklenmesi gerekir. Yorumlar yazılı olabileceği gibi videolu da olabilir. İlgili kişiler proje sonrası video röportajlarda fikirlerini paylaşabilir ve proje hakkında ayrıca video hazırlayabilir.

 

 

Sponsorlukta Uyumluluk Nedir?

Uyum, sponsor olan marka ile sponsor olunan faaliyet arasındaki eşleşmeden kaynaklanan algıdaki uygunluk durumudur. Örneğin, bir maratona sponsor olan bir ayakkabı üreticisi, konu ile doğrudan ilgilidir. Algılanan daha yüksek uyum, sponsorluğun etkinliğini artırır.

 

 

Sponsorlukta Vurgu Noktası – Artikülasyon Nedir?

Vurgu noktası veya artikülasyon, sponsor ile projenin doğal uyumlu olmadığı durumlarda hikaye anlatımı yoluyla bir ilişki kurma sürecidir. Ortaklığın uygunluğunu iletmek, hissettirmek adına kullanılır. Sponsorluk iletişimlerinde kullanılacak vurgu noktasının belirlenmesidir.

 

 

Sponsorluk Kanunu – Sponsorluk Yasası

Sponsorluk ile ilgili sporu ve kültürel faaliyetleri ilgilendiren birer adet kanun bulunmaktadır.

14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’na göre; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar veya bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

 

16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilen sponsorluk harcamalarının; ilgili kanunları uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

 

Kanun maddeleri oldukça uzun ve kapsamlıdır. Lütfen konu hakkında uzman avukatlara ve muhasebecilere danışınız.

 

 

Sponsorlukta Vergi Matrahından İndirim Nedir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Ödemeleri ve Takip Daire Başkanlığı tarafından, onaylanan yapımcılara yönelik “…destek tutarının %100’üne kadarını vergi matrahlarından düşebilmektedirler…” şeklinde ifadeye yer verilen belgeler sağlanabilmektedir.

 

İlgili dokümanın sponsorluk için sadece manevi bir katkısı olduğu ve markaların sponsor olma kararlarını etkilemeyeceği rahatlıkla ifade edilebilir. Sponsorluk tıpkı diğer tüm pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi zaten fatura karşılığında gider olarak gösterilebildiğinden, ilgili belgede yer alan matrah tutarı marka için sembolik rakamları temsil eder. Belgeye sahip olan proje sahiplerinin, en azından proje içerisinde bakanlığın karşı çıkabileceği içeriklere yer vermediği resmi olarak tasdik edilmiş olur.

 

 

Sponsorluğun Tarihçesi

Dünyadaki ilk sponsorluklar Antik Yunanistan’da MÖ 5. yüzyıla kadar, mesencilik kavramına uzanır. Sanatçıları ve yapıtlarını koruyan, destekleyen kimselere “mesen” denilmektedir.

1896’da ilk modern Olimpiyat Oyunları yapıldığında, Kodak ve Coca-Cola gibi markalar bölgedeki reklam alanlarını kullandılar. 1928’de ise Coca-Cola 100 yılı aşan bir sponsorluğa dönüşecek olan Olimpiyat Oyunları’nın ana aktörü haline geldi.

 

İlk stadyum isim sponsorluğu 1912’de Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fenway Realty Company markasının Boston Red Sox Stadyumu’na ismini vermesi ile gerçekleşti.

 

1980’li yıllarda renkli televziyonların hayatımıza girmesi ve yaygınlaşması ile birlikte TV mecrasındaki sponsorluk aktiviteleri de oldukça arttı.

 

Günümüzde sponsorluk son halini almıştır. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Sponsor Listesi

Projenin, internet sitesinde veya paylaşmayı uygun gördüğü bir alanında, mevcut veya geçmiş sponsorların listelendiği kısımdır. Sponsor listelerinde markalar genellikle sponsorluk kategorilerindeki göre önem sırasına ve aynı zamanda alfabetik olarak listelenir. Sponsorluk listesi bir internet sitesi üzerinde ise sponsorların internet sitelerine bağlantılar da verilebilir.

 

 

Sponsora Teşekkür Mesajı

Karşılıklı memnuniyet durumunda, proje sahiplerinin sponsorlarına teşekkürlerini ilettikleri mesajlardır. İlgili mesajlar yazılı veya sözlü olarak gerçekleşebilir. Bazı durumlarda sponsorluk lansman törenlerinde de sponsorluk anlaşması imzalanırken basınla paylaşmak üzere gerçekleştirilebilir.

 

 

Sponsorluk Lansmanı – Sponsorluğun Duyurulması – Sponsorluğun Lanse Edilmesi

Gerçekleşecek sponsorluk anlaşmasının halk ile paylaşılması adına genellikle basının, proje sahibinin ve sponsor marka temsilcilerinin yer aldığı toplantılardır. PR aktivitesi olarak tercih edilir. Basının davetli olduğu durumlarda, basın mensuplarından sponsorluk anlaşması hakkında sorular gelir ve yanıtlanır. Taraflarca sponsorluk sözleşmesi sembolik olarak imzalanır. Sponsorluk lansmanlarında karşılıklı teşekkür edilir ve yapılan ortaklık sonucundaki beklentiler paylaşılır.

 

Sponsorluklar, lansman olmadan da duyurulabilir. Gazete, dergi, sosyal medya, outdoor aktiviler ile sponsorluk anlaşmaları geniş kitlelere ulaştırılabilir.

 

 

Sponsor Şampiyonu

Sponsor şampiyonu tabiri kendi bulunduğu sektör-bölge içerisinde en çok sayıda ve en büyük bütçeli sponsorluklara sahip olan projeleri tarif etmek adına kullanılabilir. Şampiyon olan sporcuların veya kulüplerin sponsoru olarak da kullandığı görülmektedir. Anasponsor olarak aynı terimi, her yıl hazırladığımız Süper Lig Sponsorluk İnfografiği çalışmalarında en çok adette sponsora sahip takım için “Sponsor Liginin Şampiyonu” olarak kullanmayı tercih etmekteyiz.

 

 

Sponsorluk İhmali – Sponsorluğun İhmal Edilmesi

Proje sahiplerinin, sponsor olan markaya karşı vaat ettikleri sponsorluk haklarının uygulanamaması durumudur. Sponsorluğun ihmal edilmesi durumunda çoğu zaman sponsorluk iptal edilmektedir. Sponsorluk ihmalinde bulunan proje sahipleri ile sponsorluk anlaşmaları yenilenmez.

 

 

Sponsorluk Sözlüğü

Sponsorluk sözlüğü, Anasponsor Sponsorluk Ajansı’nın Türkiye’deki sponsorluk ekosistemine kazandırdığı sponsorlukla ilgili terimlerin açıklandığı bir rehberdir. Sponsorluk sözlüğümüzü de sponsorluk terimleri arasına eklemesek eksik kalırdı 🙂

 

 

Sponsorluğun Çorba Olması

Çorba olmak tanımı daha çok Anasponsor olarak bizim kullandığımız bir terimdir. Aynı projede çok sayıda sponsorun olması durumunda kullanılır. Tüketici tarafından çok sayıda markaya maruz kalmak olumlu değildir. Artan sponsor sayısı, artan sponsorluk gelirleri nedeniyle genellikle proje sahipleri açısından olumlu bir sonuç olsa da, markalar adına olumsuzluklar yaratır. Projenin sponsor çorbasına çevrilmesine ihtiyaç yoktur.

Sponsorluk Haklarının Tanımlamaları

Münhasırlık – Sektörel Bazlı Tek Sponsorluk – Kategori Ayrıcalığı

Aynı sektörden rakip markaların projeye sponsor olmalarının önüne geçen en önemli sponsorluk haklarından biridir. Genellikle yüksek bütçeli ve önemli sponsorluk kategorilerinde sektörel bazlı tek sponsor olma hakkına yer verilir. Münhasırlık hakkı, markaların sponsor olma tercihlerini doğrudan etkiler.

 

 

İlk Teklif Hakkı – Yenileme

Mevcutta var olan sponsorlara sunulan bir seçenektir. Mevcut anlaşmanın son yılında gerçekleşir. Gelecek senelerde gerçekleşecek projenin sponsorluk kararı için önce ilgili markanın yanıt vermesi beklenir. Başka bir markaya teklif götürmeden önce sözleşmesinin yenilemesi kararı mevcut sponsora iletilir. Markalara genellikle 30 günlük bir karar süresi tanınır.

 

 

Sunar Sundu Hakkı

Genellikle TV’de veya online mecralarda yayınlanan programların başlangıcında ve bitişinde yer alınan 5-8 saniye uzunluğundaki önemli kullanımlardan biridir. Reklam aralarında devam edecek – devam ediyor şeklinde de kapsamı genişletilebilir. Film projelerinde de tercih edilebilir. Sunar Sundu kurgusu sponsorluk ile örtüştürülmemelidir. Literatürde sponsorluk olarak geçse de sadece bir reklamdır. Özellikle reytingi yüksek olan içeriklerin ana gelir kalemlerinden biridir.

 

 

Rekabet Avantajı

Bir firmanın rakiplerine göre daha fazla satış veya pay elde etmesine ve/veya rakiplerinden daha fazla müşteriyi elinde tutmasına olanak sağlayan avantajdır. Sponsorluk yöntemi ile rekabet avantajı hayata geçebilmektedir.

 

 

Fikri Mülkiyet Hakları (Ticari Kullanım Hakkı)

Bu hakka sahip olan sponsorlar, sponsorluğun etkinleştirilmesi sırasında sponsor olunan faaliyetin logosunu, ticari çalışmaları doğrultusunda kullanabilir. Lisanslama hakkı olarak ayrıca tarif edilebilir. Projenin lisans haklarına sahip bir marka, ilgili görseller üzerinden perakende satış için ürün üretebilir ve satabilir.

 

 

Özel Etkinlik Düzenleme Hakkı

Markanın, sponsor olduğu proje içerisinde kendine ait ayrı bir etkinlik düzenlemesini sağlayan bir sponsorluk hakkıdır. Özel etkinliklerin sınırına proje sahipleri ile birlikte karar verilmelidir.

 

 

Stant Açma Hakkı

Genellikle fiziksel etkinliklerde ve fuarlarda gerçekleştirilen, belli bir metrekare içerisinde markanın ister kendi hazırladığı ister proje sahibi tarafından sağlanan standlarının değerlendirilmesidir. Bazı projelerde stant üzerinden satış aktivitesi gerçekleştirilebileceği gibi bazı projelerde sadece promosyonel aktivitelere izin verilir.

 

 

Satış Yapma Hakkı

Sponsor olan markanın, proje sırasında ulaştığı kişilere ürünlerini satabilmesini sağlayan bir sponsorluk hakkıdır. Marka arzu ederse, kitleye özel indirimler veya ödeme kolaylığı imkânları sunabilir.

 

 

Ürün Dağıtımı – Sampling Hakkı

Sponsor olan markanın, proje sırasında potansiyel tüketicilere sunduğu ikramlardır. Ürünler ücretsiz olarak örnekleme amacıyla insanlarla paylaşılır. Hizmet sağlayan markalar, hizmetlerini deneyimletebilir. Anlaşma kapsamına göre marka arzu ederse tüketicilere broşür dağıtabilir, çekiliş düzenleyebilir veya yarışma gerçekleştirebilir.

 

 

Tedarikçi Olma

Genellikle ürün sponsorlarını tanımlamak adına tercih edilen bir kelimedir. Proje esnasında, projenin resmi tedarikçisinin dışında bir ürün kullanılamaz. Bazı küresel projelerde, resmi tedarikçilerin sadece ürün ve hizmet sunması yeterli gelmeyeceğinden, maddi olarak da bir beklentiye girilebilir.

 

 

Misafirperverlik – Ağırlama Hakkı

Markalar için projeye sponsor olmak; potansiyel veya mevcut müşteriler, çalışanlar, yetkililer veya VIP’lerle tanışmak veya onları ağırlamak için ideal bir ortam sunabilir. Genellikle misafirlere ayrılmış belirli bir alanda, ikramları, yiyecekleri ve içecekleri, biletleri, hediyeleri, özel turları, buluşma ve karşılamayı veya otopark seçeneklerini içerir.

 

 

Anket Düzenleme

Sponsorlukta anket düzenlemek, sponsor olan markaya veri sunmak adına proje sahipleri tarafından değerlendirilen bir iletişim faaliyetidir. Anketler proje sırasında veya sonrasında gerçekleşebilir. Hem sponsorların merak ettiği sorulara yanıt alınabilir hem de sponsorların özellikle sorulmasını istediği sorular tüketicilerle paylaşılabilir.

 

Aynı zamanda sponsorlar da saha çalışması ile katılımcılara kendi anketlerini düzenleyebilirler.

 

 

Sponsorlukta Mailing Çalışması – SMS Gönderimi

Projenin PR faaliyetleri kapsamında, ulaşacağı kitle ile gerçekleştiren toplu mail gönderimlerini ve toplu SMS çalışmalarını kapsar. Anlaşma doğrultusunda proje sahibi, markanın içeriğine müdahale ettiği ve onayladığı metinleri kitle ile paylaşılır. Gerçekleştirilen çalışmaların markaya raporlanması uygun görülmektedir.

 

 

Ürün Yerleştirme

Markaların, özellikle en son lansmanı yapılan yeni ürünlerinin veya hizmetlerinin geniş kitlelere duyurulması ve mümkünse deneyimletilmesi amacıyla bir video prodüksyonunda yer aldığı bir sponsorluk hakkıdır. Ürün yerleştirme kendi içerisinde Sözel-Görsel Yerleştirme, Senaryo Yerleştirme ve Karakter & Konsept Bazlı Deneyimsel Yerleştirme olarak üçe ayrılır.

 

www.filmsponsoru.com üzerinden ürün yerleştirme türlerinin detaylarına erişebilirsiniz.

 

 

Marka Yüzü – Marka Temsilcisi – Marka Elçisi Olma

Markalar bir marka elçisi seçerek ürün ve hizmetlerinin temsil ve etkileşim gücünü artırmayı hedefler. Genellikle büyük markaların başvurduğu bir yöntemdir. Marka yüzü olacak kişi, etkileşim gücü yüksek, güvenilir, başarılı profillerden seçilir. Sporcular, ünlüler, dijital ünlüler, oyuncular marka yüzü olabilmektedir. Markanın reklamlarında, outdoor faaliyetlerinde, tanıtım faaliyetlerinde marka elçisi yer alır. Marka temsilcileri gerekli durumlarda marka adına panellerde konuşmacı da olabilir. Marka yüzü olan kişilerin kendi hayatlarında da çalışma yapıkları markanın ürünlerini veya hizmetlerini tercih etmesi anlaşma ile şart koşulur. Önemli sponsorluk haklarından biridir.

 

 

Proje Özet Videosu

Proje sahiplerinin gerçekleştirdikleri proje kapsamında önemli anların kaydedilip derlendiği özet videolarıdır. Projeye sponsor olan markaların logolarına veya kısa röportajlarına özet videolarda yer verilebilir. Proje sırasındaki görüntüler üzerinden var olan sponsorların aktiviteleri gösterilebilir. Gelecek sene gerçekleşecek faaliyetlerin sponsorluk çalışmalarında kullanılabilir.

 

 

Logo Konumlandırma

Sponsorluk faaliyeti kapsamında sponsor olan markanın logosunun hangi mecralarda yer alacağını tarif eder. En yaygın kullanılan sponsorluk haklarından biridir. Sponsor olan markalar, logolarını olabildiğinde verimli olarak göstermeyi tercih etmektedir. Sadece etkinlik sırasındaki bölgelerde değil afişler, reklam panoları, LED ekranlar gibi etkinlik öncesindeki PR faaliyetleri kapsamında ve dijital ortamlarda da değerlendirilir. Sponsorluk hakkı tanımlamalarında son sırada yer alması ile en değersiz olduğunu düşündüğümüz sponsorluk hakkıdır.

 

NOT: Markalara çok daha farklı sponsorluk hakları sağlanabilir. Her proje diğerinden farklı olduğundan rehberimizde sadece en yaygın kullanımda olan sponsorluk haklarının tanımlarına yer verdik.

Sponsorluk Kategorilerinin – Sponsorluk Türlerinin Tanımları

İsim Sponsoru

Projenin en büyük sponsorudur ve markanın ismi projenin önüne veya sonuna eklenir. Aynı zamanda projenin logosu ise isim sponsorunun logosu birleştirilerek kullanılabilir. Yapısı gereği sadece bir marka isim sponsoru olabilir. Genellikle uzun vadeli gerçekleşir.

 

İsim sponsorlukları bazı durumlarda projenin kendisinde değil, içerisinde yer alan bir günün, bir bölümün, bir bölgenin, bir parçanın, bir oturumun üzerinde de tercih edilebilir.

 

 

Ana Sponsor

En çok parayı verip en çok hakka sahip olan sponsorlardır. Projenin farklı sektörlerde olması şartıyla aynı anda birden fazla ana sponsoru olabilir. Aslında Anasponsor Sponsorluk ve İletişim Danışmanlığı firmamızın ismidir 🙂

 

 

Resmi Sponsor

Projenin önemli sponsorlarından biridir. Genellikle isim ve ana sponsorun altında konumlanır. Ciddi bir bütçe karşılığında ciddi sponsorluk haklarına sahip olan markalardır. Algı olarak da kuvvetli konumdadırlar.

 

 

Global Sponsor – Küresel Sponsor

Küresel ölçekteki projeler ile büyük çaplı sponsorluk anlaşması gerçekleştiren markaları tanımlamak için kullanılır. Örneğin Olimpiyatlar, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi dünyada ses getiren ve ilgi odağı olan projelerdeki sponsorluk çalışmalarında global sponsorluk uygulaması gerçekleşir.

 

 

Ortak Sponsorlar / Co-Sponsorluk

Projenin aynı anda birden fazla sponsoru olabilir. Ortak sponsorluk kavramı birbirinden üstün olmayan haklara sahip olan markaları temsil eder. Bir sponsorluk kategorisi olarak da tanımlanabilir. İsim, Ana ve Resmi sponsorların olduğu durumlarda hiyerarşik olarak onların altında konumlanırlar.

 

 

Soyut Sponsorluklar

Sponsor oldukları faaliyette kendi belirledikleri soyut kavramları sponsorluk ismi olarak kullanan markalardır. Özgüven, güzellik, sağlıklı yaşam sponsoru gibi örneklendirilebilir. Genellikle maddi olarak gerçekleşir. Akılda kalması ve marka mesajını doğru iletmesi gibi özelliklerinden dolayı markalar tarafından sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır.

 

 

Oturum Sponsorluğu – Oturum Sponsorları

Genellikle fuar, kongre, konferans, zirve gibi etkinliklerde düzenlenen söyleşi, panel gibi oturumların sahiplenilmesi ile gerçekleşen sponsorluklardır. Oturum sponsorlarının temsilcileri, konuşmacı veya moderatör olabilir ve oturumda yer alacak diğer konukları belirleme hakkına sahip olabilir.

 

 

Yaka Kartı Sponsorluğu

Özellikle fuarlar başta olmak üzere, sektörel katılımların gerçekleştiği buluşma etkinliklerinde, tüm ziyaretçilere sunulan yaka kartının üzerine veya yaka ipine logosunu barındıran markaların uyguladıkları önemli bir sponsorluk kategorisidir. Tek başına hem sponsorluk kategorisi hem de sponsorluk hakkı olarak değerlendirilebilir. Tüm katılımcılara sunulduğundan, projeyi deneyimleyen herkese ulaşılmış olunur. Yaka kartları anı olarak saklanabilme özelliğine sahiptir. Etkisi gereği, sponsorluk hakkı olarak tercih edildiği zamanlarda sadece İsim Sponsoru veya Ana Sponsor gibi önemli markalara sunulmalıdır.

 

 

Maddi Sponsorluk – Nakdi Sponsorluk

Sponsorluk kategorisinden ziyade maddi olarak gerçekleşen sponsorluğun tanımıdır. Sponsorlar, sponsorluk karşılığında nakdi olarak ödemelerini gerçekleştirirler. Maddi sponsorluklarda, sponsorlarında fatura beklentileri bulunur.

 

 

Ayni Sponsorluk – In-Kind Sponsorluk – Barter Anlaşmalar

Maddi olmayan her sponsorluktur. Sponsorluk bedeli, ürün veya hizmet karşılığında sağlanır.

Bakınız: Ayni Sponsorluklar Ne Kadar Değerli?

 

 

Stadyum İsim Sponsorluğu

Spor kulüplerinin müsabakalarını gerçekleştirdikleri stadyum, salon, alan veya bölgenin isim hakkının değerlendirilmesi ile gerçekleşen uzun vadeli sponsorluk anlaşmalarıdır. Stadyumun isminin önüne veya arkasına markanın ismi gelir ve anlaşma süresince stadyum yeni ismi ile anılır.

 

 

Forma Sponsorluğu – Forma Tedarik Sponsorluğu

Spor kulüplerinin veya sporcuların müsabakalar sırasında kullandıkları formanın tedarik edilmesi ile gerçekleşen, spor giyim üretici firmaların gerçekleştirdiği sponsorluk türüdür. Forma tedarik sponsorlarının logoları formanın üst, şort ve çorap bölgelerinde bulunur. Forma sponsorları, kulüplerle gerçekleştirdikleri anlaşma kapsamında yıllık belli sayıda formayı üretir, kulüplere sağlar ve tüketicilere satar.

 

 

Forma Göğüs Sponsorluğu

Spor kulüplerinin veya sporcuların formasının önünde yer alınan sponsorluk seçeneğidir. En önemli sponsorlara sunulur. Federasyonlar tarafından logo konumlandırma bölgesi sınırlandırılmıştır. En görünür ve ne büyük alana sahip forma sponsorluğudur. Anlaşma kapsamında genellikle müsabaka sırasında ve sonrasında markanın logosu formanın önünde bulunur. Forma satışları sırasında da logoya yer verilir. Forma göğüs sponsoru olan markalar genellikle ana sponsor olarak anılır.

 

 

Forma Sırt Sponsorluğu

Spor kulüplerinin veya sporcuların formasının sırt bölgesinde yer alınan sponsorluk seçeneğidir. Sponsorun logosu genellikle boyun bölgesine daha yakın bölgede konumlanır. Özellikle müsabakaların yayınları esnasında sporcunun arkasında en çok görünen bölümdür. Farklı spor branşlarında birden fazla sırt sponsoru olabilmektedir.

 

 

Forma Kol Sponsorluğu – Forma Omuz Sponsorluğu

Spor kulüplerinin veya sporcuların formasının kol – omuz bölgesinde yer alınan sponsorluk seçeneğidir. Markanın logosu genellikle iki kolda da bulunur. Bazı durumlarda sağ kolda ayrı sol kolda ayrı sponsor bulunabilir. Genellikle tek markanın logosuna yer verilir. Göğüs ve şort sponsorluğuna kıyasla logonun konumlanacağı alan daha dardır. Önden kısmen ve yandan tamamen görünür.

 

 

Forma Şort Sponsorluğu

Spor kulüplerinin veya sporcuların formasının şort bölgesinde yer alınan sponsorluk seçeneğidir. Genelde tek bir markaya yer verilir. Önden görünüm için idealdir. Farklı spor branşlarında şort sponsorunun logosu arka bölgede de yer alabilmektedir. Bütçesi diğer forma sponsorluk türlerine göre daha uygundur.

 

 

Forma Çorap – Konç Sponsorluğu – Tozluk Sponsoru

Spor kulüplerinin veya sporcuların formasının çorap bölgesinde yer alınan sponsorluk seçeneğidir. En az görünürlüğü olan ve ne uygun bütçeli forma sponsorluğu türüdür. Marka logosu çorabın ön yüzünde veya arka yüzünde bulunabilir. Logonun dikey formatta uygulanması görünürlüğü artırır. Markalar tarafından çok fazla tercih edilmediğinden az sayıda kulübün çorap sponsoru bulunur.

 

 

Warm-Up Sponsorluğu – Antenman Forması Sponsorluğu

Spor kulüplerinin veya sporcuların antrenmanlarında veya müsabaka öncesindeki ısınmaları sırasında kullandıkları ürünlerin üzerinde yer alınan sponsorluk seçeneğidir. Genellikle markanın logosu göğüs gölgesinde bulunur. Forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının kapsamına göre kulüplerin ayrıca warm-up sponsoru olabilir. Resmi müsabakalar öncesinde kullanılır.

 

 

Bireysel Sporcu Sponsorluğu

Markaların, özellikle başarılı, medyada yer alan ve etkileşim gücü yüksek olan bireysel sporcularla gerçekleştirdikleri sponsorlukları kapsar. Sponsorluk çalışmaları maddi veya ürün-hizmet sunarak gerçekleşebilir. Sporcuların ulaşım, konaklama, beslenme, turnuva katılım bedelleri, antrenman, kamp, ekipman, malzeme, bireysel antrenör gibi masraflarının karşılanması başarılarını da olumlu yönde etkiler.

 

BireyselSporcu.com üzerinden sporcu sponsorluklarına yönelik detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

 

 

Podcast Sponsorluğu

Podcast, sesli veya görüntülü olarak dijital dünya için üretilmiş programların genellikle ilgili Podcast mecraları üzerinden yayınlandığı ve bilgisayar ve taşınabilir cihazlara indirilebilecek şekilde yayınlanan içerikleri kapsar. Yeni nesil radyo deneyimi gibidir. İnsanlar istedikleri an istedikleri bir podcaste erişim sağlayabilirler. Podcast üreticilerine podcaster denir. Podcast sponsorluğu ise markaların, ilgili podcastlere yapmış olduğu sponsorluk yatırımıdır. Podcastlerde reklam faaliyetlerinden bağımsız çeşitli sponsorluk hakları sunulabilir.

 

Bakınız: Kapsamlı Podcast Sponsorluğu Rehberi

 

 

YouTube / Twitch / TikTok Sponsorluğu

Markaların, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram gibi mecralardaki içerik üreticiler ile gerçekleştirdikleri sponsorluk faaliyetlerini kapsar. Tüm mecralar video önceliklidir. Her mecranın özellikleri ve dinamikleri farklı olduğundan her mecra için ayrı sponsorluk seçenekleri uygulanabilir. Örneğin YouTube mecrasındaki programlarda sunar-sundu, ürün yerleştirme, yorum sabitleme gibi seçenekler değerlendirilebilirken; TikTok mecrasında ilgili seçenekler teknik olarak değerlendirilemez.

 

Twitch, Nimo TV vb. platformlar canlı yayın ile öne çıkarken YouTube, TikTok, Instagram gibi mecralarda canlı yayın yapma özellikleri bulunur. İster canlı yayın ister video paylaşımları sırasında gerçekleştirilebilecek sponsorluklarda markaların asıl hedefi, ilgili yayınları takip eden insanlara ulaşmak ve etkileşime girmektir.

 

Her bir platform için ayrı ayrı rehberlerimiz bulunmaktadır:

 

 

Dizi Sponsorluğu – Film Sponsorluğu – Program Sponsorluğu

Markaların, herhangi bir platformda yayınlanan dizilere, programlara veya vizyonda / dijital platformlarda gösterime girecek uzun metraj film projelerine sunar-sundu, ürün yerleştirme, advertorial reklam gibi seçenekler üzerinden gerçekleştirdikleri sponsorluk anlaşmalarını kapsar. İlgili yapımların izleyicilerine ulaşmak adına uygulanır. Sponsorluk anlaşmalarında programa konuk olma, gala gecesine katılma, backstage görüntülerine erişme, ticari hakları kullanma gibi ek sponsorluk hakları da tercih edilebilir.

 

 

Medya Sponsoru – Basın Sponsoru

Projenin medya sektöründeki partneridir. Bazı etkinliklerde TV mecraları kendisini ana medya sponsoru olarak konumlandırabilmektedir. Dijitalleşmenin ardından sadece dijital medya sponsorluğu kavramı da ortaya çıkmıştır. Hatta sadece podcast sponsoru olarak anılmak isteyen markalar da bulunmaktadır. Medya ortağının resmi olarak tanımlanması karşılığında bir projeye reklam zamanı veya alanı sağlayan yayıncılardır.

 

 

Mekân Sponsorluğu

Fiziksel bir yapının (salon, stadyum, parkur, park, halka açık yerler) sponsorluk faaliyetidir. Aynı zamanda projenin gerçekleşeceği mekânın sağlayıcıları da (otel, AVM, fuar alanı, toplantı salonu) mekân sponsoru olarak anılabilir. Proje, mekân sponsoru olan markanın ev sahipliğinde düzenlenir.

 

 

Konaklama Sponsorluğu

Proje kapsamında proje sahiplerinin, diğer sponsor marka çalışanlarının, konuşmacıların, davetlilerin ve hatta ziyaretçilerin ücretsiz olarak konaklama imkanının bulunduğu sponsorluk türüdür. Özellikle oteller ve tesisler konaklama sponsoru olarak öne çıkabilir. Bazı durumlarda, projenin mevcut sponsorları, ihtiyaç olan konaklama bütçesini maddi olarak karşılayarak konaklama sponsoru şeklinde anılmak isteyebilir. Bazı durumlarda ise sınırlı kontenjan için ücretsiz, diğer katılımcılar için indirimli seçenekler sunulabilir. Kısaca konaklama konusu çözen markalar, konaklama sponsoru olarak anılabilir.

 

 

Ulaşım Sponsorluğu

Projenin ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını karşılayan markaların uyguladığı sponsorluk kategorisidir. Kara, deniz veya hava yolu firmaları değerlendirir. Örneğin; bir hava yolu firması, uçak bileti sunarak bir etkinliğin “Ulaşım Sponsoru” olarak anılabilir. Bazı durumlarda proje sahiplerine, proje sürecinde sağlanan araçlar üzerinden de gerçekleşebilir.

 

 

Transfer Sponsoru

Transfer sponsoru adı altında, sporcuların bonservis bedellerinin karşılanması sonucunda gerçekleşeceği belirtilen sponsorluklar da medyada zaman zaman yer almaktadır. Belirtilen sponsorluk kategorisi taşıma hizmeti için değerlendirilmektedir. Özellikle önemli konukların, havalimanından VIP araçlar ile belli bir lokasyona taşınması için tercih edilir.

 

 

Sağlık Sponsoru

Projede sağlık personeli ve ambulans bulundurarak gerçekleştirilen sponsorluk kategorisidir. Özellikle özel hastanelerin tercih ettiği bir türdür. Proje sahipleri adına ziyaretçilerin potansiyel sağlık konusundaki problemlerini çözer.

 

 

Güvenlik Sponsoru

Projenin güvenlik konusundaki partnerleridir. Saha içi güvenlik görevlisi bulundurmanın dışında video analizli kameralar, akıllı güvenlik çözümleri ve yaka kameraları gibi teknolojik yaklaşımlarda da bulunabilirler. Güvenlik firmaları dışında kalan markalar tarafından tercih edilememektedir.

 

 

Kullanılmaması Gereken Sponsorluk Kategorileri (Altın – Gümüş – Bronz)

Asla kullanılmaması gereken, eskide kalan sponsorluk kategorileridir. Sponsor arayanların platin, elmas, altın, gümüş veya bronz gibi kategoriler yerine Ana Sponsor, Resmi Sponsor, Soyut Kavramlar üzerinden seçeneklerini sunmaları gerekir. Hiçbir marka, altın varken bronz sponsor olmak istemez. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Pasif Sponsorluk

İnsanların kendilerine göre isimlendirdikleri ve yine kullanılmaması gereken sponsorluk türüdür. Pratikte pasif sponsorluk gibi bir kavram bulunmamaktadır. Pasif sponsorluğu tarif ederken, markanın fazla bir beklentisinin olmaması, alacakları sonucun durumuna göre sponsorluğa devam edip etmemeye karar verecekleri gibi ifadeler kullanılmaktadır. Sponsorluk konusuna hâkim olmayan kişiler tarafından belirtilen bu tanıma katılmak mümkün değildir. Markaların gerçekleştirdiği her sponsorluktan beklentisi bulunur.

 

 

Diğer Sponsorluk Kategorileri

Tüm sponsorluk kategorini ayrı ayrı tanımlamak hiçbir zaman mümkün olmayacak. Onun yerine sponsorluk süreçlerinde karşılaştığımız farklı sponsorluk kategorilerinin isimlerini vererek kategori başlığını tamamlayacağız.

 

İletişim Sponsoru, Bulut Bilişim Sponsoru, Marka Sponsoru, VIP Lounge Sponsorluğu, Konferans Çantası Sponsorluğu, Karton Bardak Sponsorluğu, Hijyen Sponsorluğu, Ödül Sponsorluğu, Gala Kokteyli Sponsorları, Deplasman Sponsoru, Tedarik Sponsorluğu, Kitap Sponsoru, Başarı Sponsoru, Yardımcı Sponsorluk, Jüri Sponsorluğu, Yan Sponsorluk, İyilik Sponsoru, Lezzet Sponsoru, Takım Sponsorluğu, Protokol Sponsorluğu, Digital Signage Sponsoru, Canlı Yayın Sponsoru, Radyo Sponsoru, Sahne Sponsoru… Yoksa hâlâ okumaya devam mı ediyorsunuz 🙂

Pazarlama Odaklı Tanımlar – Diğer Tanımlar

Advertorial İçerik / Yayın

Yayın mecrasında ayrı, dijital mecrada ayrı tanımlanır. Sponsorluk için yayın mecrasına olan advertorial reklam türü açıklanabilir. Anlaşılan süre dahilinde sponsor yetkilisinin veya görevlendireceği bir kişinin ürün/hizmetini detaylı olarak tanıtması ve hakkında bilgi aktarması için belli bir senaryoya bağlı kalarak, ilgili program ortamında/akışında sunumun yapması şeklinde gerçekleşir. Bir sponsorluk hakkı olarak tercih edilebilmektedir.

 

 

ATL (Çizgi üstü) ve BTL (Çizgi altı)

Pazarlama faaliyetlerinde televizyon, radyo, gazete, dergi ve outdoor gibi yaygın iletişim araçları kullanılarak büyük ölçekli ve hedeflendirilmemiş geniş kitlelere ulaşmayı sağlayan reklamlar ATL olarak tanımlanır.

 

Promosyon, broşür, fuar alanı yerleştirmeleri, katalog, bülten, poşet, flyer gibi hedef kitleye doğrudan ulaşılmayı araçlar ise BTL olarak tanımlanır.

 

 

Sponsorlukta Dijital Varlıklar Nedir?

Projenin dijital ortamdaki varlıklarının tümüdür. İnternet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, influencer çalışmaları, mailing çalışmaları, dijital reklam çalışmaları projenin dijital varlıkları arasında markaya sunabileceği donelerdir.

 

 

Etkinlik Pazarlaması – Event Marketing

Bir markayı bir etkinliğe bağlamak için kullanılan iletişim stratejisidir. Diğer projelerden bağımsız olarak sadece başlangıç ve bitiş tarihleri belli olan fiziksel veya online etkinliklerde kullanılır.

 

 

Sponsorlukta Halkla İlişkiler

Sponsorluk bir halkla ilişkiler aracı olarak da görülmektedir. Kurumlar ürün imajını desteklemek, kurumsal kimliği yerleştirmek, hedef kitlede iyi niyet ve anlayışı oluşturmak gibi nedenlerle diğer iletişim yöntemlerine ek olarak sponsorluk üstlenmektedir.

 

 

Hayırseverlik

Sponsorluk ile asla karıştırılmaması gereken, ticari bir avantajın beklenmediği ve genellikle kar amacı gütmeden gerçekleşen bağışlar, yardımlar, destekler, katkılar bütünüdür. Sponsorluk desteği kelime kalıbının asla kullanılmaması gerekir. Sponsorlar destek olmaz, katkı sağlar ve karşılığında fayda görür.

 

 

Hibrit – Fijital Proje

Hibrit etkinlikler, projenin aynı anda hem dijitalde hem de fiziksel olarak gerçekleştiği durumlara verilen isimdir. Fijital kelimesi ise ‘’dijital’’ ve ‘’fiziksel’’ kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. Tüketiciye en iyi hizmeti verebilmek adana dijital ve geleneksel pazarlama yöntemlerinin harmanlanması ile kullanılır.

 

 

Sponsorlu Reklam – Sponsorlu İlan

Facebook, Instagram gibi sosyal medya sitelerinde veya blog vb. sektörel internet sitelerinde para karşılığında yayınlanan reklamlardır. Genellikle sponsorlu içerikler, doğal akışlarda yer alır. Sponsorlu olduğu ayrıca belirtilir. Kullanıcı hangi içeriğin sponsorlu olup olmadığına rahatlık erişebilir. Adının içerisinde sponsor ifadesinin geçmesi dışında sponsorluk faaliyetleri ile hiçbir ilgisi bulunmaz.

 

 

Çekilişe Sponsor Olmak

Bir dönem oldukça popüler olan, daha sonra devletin açtığı soruşturmalar ile gündemi azalan ve markaların veya bireylerin sosyal ağlardaki takip sayını güya organik olarak artırmak amaçlı uyguladıkları bir sistemdir. İlgili çekilişlere asla katılmamak, firma ve hesapları olumsuz etkileyecek her türlü eylem ve faaliyetten kaçınmak gerekir. Sponsorluk ile bir bağı bulunmaz, tamamen reklam faaliyetidir.

 

Sponsorluk için belirtilen ücreti ödeyen markaların kullanıcı adları, çekiliş görselinin açıklama kısmına yazılır. Çekiliş şartı olarak açıklamada yer alan sayfaların takip edilmesi şart koşulur. Çekilişe katılıp ödüllere ulaşmak isteyen kullanıcılar istemeseler bile bilinçli olarak sayfanızı takip ederler. Bazı kullanıcılar, çekilişi kazanamayınca takipten çıkmayı unuturlar. Takipçi sayısı görece artmış olacak olsa da hedeflenmeyen bir kullanıcıya ulaşılacağından her açıdan yanlıştır. Takipçi sayısını doğru yoldan artırmak isteyenlerin, platformların kendi reklam yöntemlerini tercih etmeleri gerekir.

 

Şirketlerce ve sosyal medya fenomenlerince büyük yatırımlar yapılan ve karşılığı nakit olmayan sosyal medya çekilişleri, kural olarak Milli Piyango İdaresinin sorumluğuna ve iznine tabii kılınmıştır. Dolayısıyla bir kişi veya kuruluşun sanal ortamda düzenleyeceği her türlü çekiliş, yönetmelik kapsamında izne tabidir.

 

 

Sponsor Kodu

Farmasi, Amway, Oriflame vb. yapıdaki network marketing sistemi ile pazarlama yapan firmalarda üye olmak veya askıda kalan üyeliği aktif etmek için kullanılması zorunda olan bir referans kodudur. Herkesin bir sponsor kodu bulunur ve sponsor kodunun sahibi, kendisi aracılığı ile üye olup satış yapan kişiler üzerinden de gelir elde edebilir. Pazarlama faaliyeti olan sponsorluk ile hiçbir bağlantısı bulunmaz.

 

 

Vize Sponsorluğu – Vize Sponsorluk Dilekçesi

Pazarlama faaliyeti olan sponsorluk ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir konudur. Yurt dışına seyahat etmek isteyen ancak geliri bulunmayan ve dolayısıyla da vize başvurusu esnasında gelir belgesini ibraz edemeyen kişilerin başvurusunun kabul edilmesi için yurt dışı gezisi masraflarını karşılayacak bir kişiyi teminat olarak göstermesi gerekmektedir. Bu kişilere vize sponsoru denir. Vize sponsorluklarında dilekçe hazırlanması ve acenteler üzerinden hareket edilmesi gerekmektedir.

 

 

Sponsorlukta İmaj Transferi

Sponsorların, sponsor oldukları projenin temel değerlerini ve niteliklerini kendisi ile ilişkilendirmek üzere tercih ettiği bir durumdur. İlgili nitelikleri kendi markaları ile anmak, özgün bir şekilde tanıtmak veya güçlendirmek amacıyla sponsorluk üzerinden gerçekleşir.

 

 

Sponsorlukta Oyunlaştırma – Gamification

Oyun ile ilgili olmayan bir terimdir. Gerçek dünyaya oyun mekanikleri ve oyun etkileşimleri katma anlamına gelir. Proje sırasında hedef kitle ile etkileşimi artırmak üzere markaların oyunlaştırılmış içerikleri sunması önemlidir. Katılımcıya soru sorup yanıt alma, puan kazandırma, ödüllendirme, içeriğe dahil etme gibi örneklendirilebilir.

 

 

Sponsorluk KPI (Anahtar Performans Göstergesi – Key Performance Indicator)

Sponsorluğunda nasıl yapıldığını ölçen metrikler bütünüdür. KPI’lar katılım, sosyal medya, TV derecelendirmeleri, oluşturulan olası satışlar ve daha fazlasını içerebilir. Sadece sponsorluk için değil pazarlama dünyasının her noktasında kullanılır.

 

 

Sponsorlukta Maliyet / Fayda Oranı

Maliyet – Fayda oranı, sponsorlar için değerlendirmenin alt satırıdır. Sponsorluk için harcanan bütçe; sponsorluk bedeli için ayrılan bütçe, sponsorluk haklarının uygulanması ve sponsorluğun duyurulması sırasında harcanacak bütçelerin toplamıdır. Sponsorluğun toplam maliyeti karşılığında markanın elde ettiği faydalar değerlendirilir.

 

 

Sponsorlukta Marka Değeri

Sponsorluk, marka değerini artırmak için bir araç olarak kullanılabilir. Marka değeri, müşterinin gözündeki algısı ile ilgidir. Marka, bir tüketicinin bir ürün veya hizmeti diğerine tercih etme kararını açıklayan beklentiler, anılar, hikayeler ve ilişkiler dizisidir.

 

 

Sponsorlukta Marka Deneyimi

Tüketicinin sponsorluk yoluyla markayı kullanmaktan veya markayla iletişim kurmaktan öğrendikleri ve hissettikleridir. Markalar, tüketicilerinin veya potansiyel tüketicilerinin tepkilerini olumlu yönde etkilemek isterler.

 

 

Sponsorlukta Medya Eşdeğeri – Reklam Eşdeğeri

Genellikle medya takip sektöründe kullanılan bir terimdir. Gazete, dergi, televizyon, radyo, internet, sosyal medya, dijital kısacası tüm yazılı ve görsel basın yayın organlarında çıkan haberlerin maddi olarak reklam karşılığına denir. Benzer miktarda reklam alanı veya süresinin değeri tarif edilebilmektedir. Anasponsor olarak reklam eşdeğeri kavramının sponsorluğun ölçülebilmesi adına çok etkili bir yöntem olmadığını savunmaktayız.

 

 

Sponsorlukta Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Pazar, ürün ve hizmetlerin aşırı doygunluğuna yaklaştıkça, pazarlama denklemindeki güç üründen tüketiciye kayar – marka sadakati aşınmaya başlar. Başarılı bir şekilde rekabet edebilmek için marka sahipleri, her seferinde bir müşteri olmak üzere müşterileriyle sadakat ilişkileri oluşturmalıdır. CRM de bu noktada devreye girer.

 

 

Sponsorlukta Neden İlişkili Pazarlama (Cause Marketing)

Neden ilişkili pazarlama, pazarlamacıların markalarına daha fazla değer katmalarına olanak sağlayan ve markaların aynı zamanda toplumsal mesajlar içermesine yol açan bir anlayıştır. Kuruluşun ürünlerini/hizmetlerini satın almak için bir amaç yararına bağış toplamayı birbirine bağlayarak iki amaca ulaşmaya çalışan bir pazarlama programıdır.

 

Genellikle kar amacı gütmeyen vakıflar, dernekler veya hayır kurumları üzerinden gerçekleşir. Hayırseverlikten farklı olarak, amaca yönelik pazarlamaya harcanan para bir bağış değil, bir işletme gideridir ve bir yatırım getirisi göstermesi beklenir.

 

 

Sponsorlukta Ünlü Kullanımı

Geniş kesimler tarafından bilinen ünlü isimlerin, hayranlarına ürünü veya markayı önermesi, tanıtması faaliyetidir. Örneğin Tarkan’ın Trendyol reklamı, Cem Yılmaz’ın Opet reklamı… Ünlü kullanımları özellikle kısa vadeli çalışmalar için etkilidir. Ürün ve onaylayan ünlü mükemmel bir uyuma sahipse, toplama bakıldığında uygun bütçeli bir faaliyet olabilir.

 

 

Sponsorlukta Influencer Etkileşimi – Influencer Marketing

Sosyal medya hesapları sayesinde tanınmış, ünlenmiş kişilerin takipçilerine özendirerek yaptığı ürün tanıtımlarını ve marka işbirliklerini kapsar. Influencerlar Instagram, YouTube, TikTok gibi mecralardaki takipçi sayılarına göre micro, macro ve mega olarak sınıflara ayrılmıştır.

Bakınız: Influencer ve Sponsorluk İlişkisinin Detayları

 

 

Artırılmış Gerçeklik (AR – Augmented Reality) – Sanal Gerçeklik (VR – Virtual Reality)

Her iki kavram da sponsorluk aktivasyonları sırasında markaların tercih edebildiği teknolojik imkânlardır. Proje sahipleri de projeleri sırasında AR ve VR çalışmalarını üstlenebilir. Kullanım alanları, yapılabilecek imkânların sınırsız olmasından ötürü çok geniştir. Hedef kitlelere farklı bir deneyim yaşatmak için tercih edebilir. Artırılmış gerçeklik gerçek bir mekânda yapay simülasyonların kullanılmasıdır. Sanal gerçeklikte ise yapay bir ortamda gerçek kişiler farklı deneyimler yaşar.

 

HTC Vive, Oculus Rift, Sony Playstation VR, Google Cardboard, Samsung Gear VR gibi gözlükler sanal gerçekliğin deneyimlenmesi için şart olan araçlardır. Pokemon Go oyunu ise artırılmış gerçeklik için iyi bir örnektir. Mobil cihazlardaki AR uygulamalarının artması yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

 

 

Yatırımcı

Melek yatırımcılar, devlet tarafından akredite olmuş ve girişimlere genellikle belli bir hisse karşılığında sermaye sağlayan zengin bireydir. Sponsorluğun marka için bir yatırım olması dışında sponsorluk ile alakaları bulunmaz.

 

 

Melek Yatırımcı – Yatırımcı Ağları

Girişimlere, startuplara belli bir hisse payı karşılığında sermaye sağlayan kişilerdir. İş meleği, gayri resmi yatırımcı, özel yatırımcı, melek veya tohum yatırımcı olarak da bilinir. Sadece yüksek getiri potansiyeli olan şirketlere yatırım yaparlar. Yatırım alabilmek için şirketleşmek gerekir ve mümkünse fatura kesilmiş olması beklenir. Yatırımcılar, melek yatırımcı ağlarına üye olarak veya bireysel olarak yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sponsorluk ile hiçbir ilgisi bulunmaz. Ticari projesini hayata geçirebilmek veya büyüme ivmesini hızlandırabilmek adına maddi katkıya ihtiyacı olan kişilerin belli hisseleri karşılığında tohum yatırım aramaları gerekir.

 

 

Kitlesel Fonlama – Crowdfunding

Çok sayıda bireyin küçük miktarda bağışlarına dayanan bir yatırım ve fonlama sistemidir. Proje sahipleri, alacakları bağış karşılığında kendisini fonlayacak kişilere neler vaat ettiklerini belirterek hedef rakamlarına ulaşmaya çalışırlar. Türkiye’de fongogo.com gibi siteler üzerinden dijital olarak gerçekleştirilebilir. Ayni melek yatırımcılarda olduğu gibi sponsorluk ile bir bağı bulunmaz.

 

 

Sponsorluk için Outdoor Aktiviteler

Açık hava reklamcılığı, cadde, sokak ve yollarda billboard ve totem gibi açık hava reklam araçları kullanılarak yapılan tanıtımlardır. Sponsorluğun PR kısmında markalara sponsorluk hakkı olarak sunulur.

 

 

Sponsorluk ROI (Yatırımın Geri Dönüşü – Return of Investment)

Bir sponsorun, sponsorluk yatırımından almayı umduğu beklenen sonuç. İş dünyasında yatırım hedefleri için sıklıkla kullanılan bir terimdir. Belirli bir dönemdeki çok özel ya da genel bir yatırımın maliyetleri ve gelirleri arasındaki orandır. ROI’nin sponsorluk adına kullanılabilmesi için sponsorluk faaliyetinin uzun yıllar boyunca devam etmiş olması gereklidir.

 

 

Sponsorlukta B2B (Business-to-Business) – İşletmeler Arası

B2B, diğer işletmelere satış yapan şirketleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. B2B markalarının gerçekleştirdiği sponsorluklara da B2B sponsorlukları denir. Sponsorluğun çok sayıda kurumsal iletişim amaçları bulunur. Doğru kitle hedeflendiğinde B2B sponsorlukları çok etkili olabilmektedir.

 

Bakınız: Sponsorluğun Kurumsal İletişim Amaçları

 

 

Sponsorlukta B2C (Business-to-Consumer) – İşletmeden Tüketiciye

Doğrudan tüketicilere satış yapan şirketleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Nike, Coca-Cola, Turkcell, Akbank, Vestel gibi pek çok marka B2C markalara örnek verilebilir. Tüketiciye direkt dokunabildiğinden daha çok B2C markaları sponsor olmaktadır.

 

Bakınız: Sponsorluğun Pazarlama İletişimi Amaçları

 

 

Sponsorlukta Sektör

Potansiyel bir sponsorun sınıflandırılması genellikle ortak ürün veya hizmetlere dayanır. Ortak kategoriler arasında bankacılık, telekomünikasyon, gazlı içecekler, sağlıklı yaşam ürünleri, tüketici elektroniği vb. sınıflar bulunur. Markanın hizmet verdiği alan, markanın sektörüdür.

 

 

Sponsorlukta Tuzak Pazarlama

Projeye sponsor olmayan bir markanın, sanki sponsormuş gibi aktivitelerde bulunduğu pazarlama faaliyetlerinin tümüdür. Rakip bir şirketin ürünlerini halihazırda resmi sponsorları olan bir etkinlikle ilişkilendirmeye çalıştığı uygulama olarak tanımlanır. Genellikle, projenin mevcut sponsorlarının birincil rakipleri tarafından kullanılır. Eğer mevcut sponsorların aktivasyonları, tuzak pazarlama yapan markaların aktivasyonlarından daha geride kalırsa, tuzak pazarlama yöntemlerini kullanan marka kendine avantaj sağlar. Tuzak pazarlama yöntemleri, rakip markanın ismi verilerek doğrudan veya rakip markanın ismi verilmeden dolaylı olarak gerçekleşebilir. Ayrıca işlenmesi gereken detaylı bir konudur.

 

Sponsorluk noktasından bir örnek vermek gerekirse; 2012 Londra Olimpiyatları’nda resmi sponsor adidas olmasına rağmen, Nike olimpiyatlar öncesi ve sırasında TV mecrasında konu ile ilgili çok sayıda reklam vererek yaşanan olimpiyat tüketiminden faydalanmıştır.

 

 

Sponsorlukta Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama, klasik pazarlamanın genişletilmiş bir seçeneğidir. Yeni medya dendiği günler geride kalmıştır. Pek çok markanın birinci önceliği dijital pazarlamadır. İnsanlara 7/24 erişebilmesi sayesinde öne çıkmaktadır. Pazarlamacılar için dağıtım veya etkili içerik pazarlaması için sosyal platformların değerlendirilmesini de kapsar. Dijital pazarlamanın büyük bir avantajı esneklik, maliyetlerin optimize edilebilmesi, her zaman güncel olması ve ölçülebilmesidir.

 

 

Sponsorlukta İçerik Pazarlaması

İçerik pazarlaması, belirli bir hedef kitleye yönelik ilgi çekici ve bir değer barındıran içeriklerle ulaşmak adına gerçekleşir. Tüm sponsorluk faaliyetlerinde aktif olarak kullanılması gerekir. Hedef gruba fayda sağlayarak markayla olan bağların kuvvetlendirilmesi amaçlanır.

 

 

Sponsorlukta Çapraz Pazarlama

Çapraz pazarlama, tüm klasik pazarlama araçlarını kullanarak satışları artırmak için tamamlayıcı ürünlerin tüketicilere sunulduğu faaliyetlerdir. Sponsorluk dünyasında, tüketicilere sunulan aktivasyonlar sırasında uygulanır. Hem sponsorluk hem de marka pekiştirilmiş olur. Zaten projeye ilgi gösteren tüketicilere çapraz pazarlama yapılarak fayda sağlanır.

 

 

Sponsorlukta İmaj Hakları

İmaj hakkı, özellikle spor sektöründe kulüplerin önemli seviyedeki sporculara duyuru ve reklam yapılması adına maaş dışında ödedikleri ücrettir. Sporcuların ismi, görünüşü ve bir bütün olarak temsil ettiği karakteri ile ona ait özellikler imaj hakkı kapsamında değerlendirilir. Sözleşme devam ettikçe sporcunun imaj hakları çeşitli faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Türkiye’de genellikle imza bedeli adı altında uygulanır.

 

 

Sponsorlukta Kişisel Markalaşma – Kişisel Marka

Kişisel markalaşma, kendisini veya kariyerini marka olarak pazarlama pratiğidir. Adınız geçtiğinde hakkınızda yapılan yorumlar markanın seviyesini belirler. Kişisel markanız, kendinizi nasıl tanıttığınızdır. İnsanlar üzerindeki etkinizi tarif eder. Sponsorluk dünyasında öne çıkabilmek için gereklidir. Sporcuların imaj hakları gibi düşünülebilir. Oluşturmak için çok çaba sarf edilir. Kişisel markasını oluşturmuş insanlar, yayıncılar, influencerlar veya genel itibari ile proje sahipleri sponsorluk konusunda daha avantajlıdır.

 

 

Sponsorlukta Harekete Geçirici Mesaj – Eylem Çağrısı – Call to Action

Harekete geçirici mesaj, tüketiciyi bir şey yapmaya teşvik eden içeriklerdir. Markaların, sponsor oldukları projelerde uygulayacakları aktivitelerde eylem çağrısını kullanmaları gerekir. İlgi uyandıran mesajların sponsorluk faaliyetinden elde edilecek sonuçlara etkisi bulunur.

 

 

Sponsorlukta Yayın Hakları

Projenin yayın haklarına sahip marka, sponsorluk anlaşması gereği projeye ait oluşturulan içeriği kendi mecraları üzerinden yayınlayabilir. Projenin diğer sponsorlarının logolarını gösterip göstermemek yayın haklarına sahip markanın inisiyatifindedir.

Memnun Kaldınız Mı?

Sponsorluk sözlüğü, Anasponsor Kurucu Ortağı H. Alper Koç tarafından özenerek hazırlanmıştır.

Aşağıdaki butona tıklayarak, nasıl sponsor bulunacağını ve
Anasponsor olarak nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenebilirsiniz.

Nasıl Sponsor Bulunur?