Sponsorluk yapmak değil, doğru sponsorluk yapmak önemlidir.

— Başarılı Sponsorluk İçin Önemli Adımlar

Yazının başlığında da belirttiğimiz gibi amaç sadece sponsorluk yapmak olmamalıdır. Sponsorluk yaparken bir çok açıyı düşünmek gerekir. Sadece hedef kitleyi düşünerek yapılan sponsorluklar, katılımcılar tarafından negatif bir algı yaratabilir. İnternet sayesinde bilgiye çok kolay bir şekilde erişen katılımcılar, kendilerini kandırılmış olarak hissedebilirler. Bu nedenle sponsorluk yapmak değil, doğru sponsorluk yapmak önemlidir. Çünkü doğru sponsorluk, hedef kitleye en etkin ve en kısa yoldan ulaşır.

 

Hedef kitlede sonradan düzeltilmesi oldukça zor bir süreç olan yanlış algıya neden olmamak için kurumun/ markanın pazarlama iletişimi stratejileri ve kurum kültürü doğrultusunda en doğru projelerin seçilmesi başarılı sponsorluğun ilk adımıdır. Sponsorluk marka farkındalığı yaratabilmesi, sponsorluğundan aldığı geri dönüşleri ile rakipleri arasından sıyrılabilmesi, marka vaadi ve sponsorluk konusu birbiriyle uyumu, toplumun beklentide olduğu konulara eğilmesi, bütçesi gibi kriterler proje seçiminde oldukça önemlidir. Yine 2006′ da açıklanan IEG Raporu 2005′ e göre dünyada en yoğun olarak yapılan sponsorluklar spor, müzik, kültür-sanat, eğitim, sağlık konularını içeriyor. Araştırma-geliştirme, arkeoloji konusundaki projeler de kurumlarca sıklıkla tercih ediliyor.

 

Başarılı bir sponsorluk için önemli adımlar şunlardır:

  • Doğru projeleri seçmek: Sponsorluk yapmadan önce, kurumun/ markanın pazarlama iletişimi stratejileri ve kurum kültürü doğrultusunda en uygun projelerin seçilmesi önemlidir. Marka farkındalığı yaratma, rakipler arasından sıyrılma, marka vaadi ve sponsorluk konusu uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

 

  • Sürekliliği sağlamak: Sponsorluk, uzun vadeli ve sürekli bir şekilde sürdürülmelidir. Hedef kitleye planlı bir şekilde marka algısı aktarılarak sağlam temellere oturtulmalıdır. Sponsorluk, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler stratejileriyle desteklenmelidir.

 

  • İletişimi güçlendirmek: Sponsorlukla ilgili iletişim stratejisi, hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşmayı sağlamalıdır. İyi planlanmış iletişim faaliyetleri, sponsorluğun amacını, değerini ve faydalarını vurgulamalıdır. Medya ilişkileri, dijital pazarlama ve sosyal medya gibi araçlar kullanılarak etkili iletişim sağlanmalıdır.

 

  • Ölçüm ve değerlendirme yapmak: Sponsorluk etkinliklerinin etkisini ölçmek ve değerlendirmek önemlidir. Geri bildirim mekanizmaları ve veri analizi kullanarak sponsorluğun etkinliği ve getirisi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu sayede gelecekteki stratejiler için dersler çıkarılabilir ve iyileştirmeler yapılabilir.

 

  • Ortaklık yönetimini sağlamak: Sponsorluk anlaşmalarının yönetimi, taraflar arasındaki ilişkilerin iyi bir şekilde sürdürülmesini gerektirir. İyi bir iletişim, karşılıklı beklentilerin anlaşılması ve karşılıklı fayda sağlanması için önemlidir. Ortaklık yönetimi süreci düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılmalıdır.

 

  • Yaratıcı etkinlikler düzenlemek: Başarılı bir sponsorluk için yaratıcı etkinlikler düzenlemek büyük önem taşır. Hedef kitleyi etkileyecek, ilgi çekecek ve akılda kalıcı olacak etkinlikler planlanmalıdır. Örneğin, özel bir etkinlik düzenlemek, yarışmalar düzenlemek, deneyimler sunmak veya etkileşimli aktiviteler gerçekleştirmek sponsorluğun etkisini artırabilir.

 

  • Uzun vadeli ilişkiler kurmak: Başarılı bir sponsorluk stratejisi, uzun vadeli ilişkilerin kurulmasını içermelidir. Sadece tek bir etkinlik için sponsorluk yapmak yerine, sürekli bir ortaklık ve işbirliği geliştirmek önemlidir. Uzun vadeli ilişkiler, marka sadakati oluşturabilir, tekrar eden müşterileri ve destekçileri çekebilir ve marka imajını güçlendirebilir.

 

  • Değerli deneyimler sunmak: Sponsorluk etkinlikleri, hedef kitleye değerli deneyimler sunmalıdır. Katılımcıların etkinlikten keyif almaları, öğrenmeleri veya unutulmaz anılar biriktirmeleri sağlanmalıdır. Bu, marka ile olumlu bir ilişki kurmalarını ve markaya bağlılık geliştirmelerini sağlayabilir.

 

  • Toplumsal sorumluluk odaklı sponsorluklar: Toplumsal sorumluluk odaklı sponsorluklar, markaların toplumda değer yaratmalarını ve sosyal etki sağlamalarını sağlar. Bu tür sponsorluklar, marka imajını olumlu yönde etkileyebilir ve hedef kitlede markaya duyulan güveni artırabilir.

 

  • İşbirliği ve entegrasyon: Sponsorluk faaliyetlerini diğer pazarlama ve iletişim araçlarıyla entegre etmek, başarılı sonuçlar elde etmek için önemlidir. Reklam, dijital pazarlama, halkla ilişkiler ve sosyal medya gibi diğer kanallarla uyumlu bir şekilde çalışmak, markanın görünürlüğünü artırabilir ve sponsorluk mesajının daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir.

 

Başarılı bir sponsorluk için yaratıcı etkinlikler düzenlemek, uzun vadeli ilişkiler kurmak, değerli deneyimler sunmak, toplumsal sorumluluk odaklı sponsorluklar yapmak ve işbirliği ve entegrasyona önem vermek gerekmektedir. Tüm bu adımlar, sponsorluk faaliyetlerinin başarısını artırır ve marka için değer yaratan bir pazarlama stratejisi oluşturulmasına yardımcı olur.

4