Sponsorluk yapmak değil, doğru sponsorluk yapmak önemlidir.

— BAŞARILI SPONSORLUK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Yazının başlığında da belirttiğimiz gibi amaç sadece sponsorluk yapmak olmamalıdır. Sponsorluk yaparken bir çok açıyı düşünmek gerekir. Sadece hedef kitleyi düşünerek yapılan sponsorluklar, katılımcılar tarafından negatif bir algı yaratabilir. İnternet sayesinde bilgiye çok kolay bir şekilde erişen katılımcılar, kendilerini kandırılmış olarak hissedebilirler. Bu nedenle sponsorluk yapmak değil, doğru sponsorluk yapmak önemlidir. Çünkü doğru sponsorluk, hedef kitleye en etkin ve en kısa yoldan ulaşır.

 

Hedef kitlede sonradan düzeltilmesi oldukça zor bir süreç olan yanlış algıya neden olmamak için kurumun/ markanın pazarlama iletişimi stratejileri ve kurum kültürü doğrultusunda en doğru projelerin seçilmesi başarılı sponsorluğun ilk adımıdır. Sponsorluk marka farkındalığı yaratabilmesi, sponsorluğundan aldığı geri dönüşleri ile rakipleri arasından sıyrılabilmesi, marka vaadi ve sponsorluk konusu birbiriyle uyumu, toplumun beklentide olduğu konulara eğilmesi, bütçesi gibi kriterler proje seçiminde oldukça önemlidir. Yine 2006′ da açıklanan IEG Raporu 2005′ e göre dünyada en yoğun olarak yapılan sponsorluklar spor, müzik, kültür-sanat, eğitim, sağlık konularını içeriyor. Araştırma-geliştirme, arkeoloji konusundaki projeler de kurumlarca sıklıkla tercih ediliyor.
Başarılı bir sponsorluk için ikinci adımda ise sponsorlukta sürekliliğin sağlanması rol oynamaktadır. Hedef kitlenin planlamalarla belirlenmiş marka algılarını konumlandırarak, sağlam temellere oturtabilmesi için sponsorluğun uzun soluklu ve süreklilik özelliğini koruması gerekmektedir. Pazarlama stratejileri doğrultusunda belirlenen sponsorluk aracı kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler kolları tarafından desteklenmelidir.