Sponsorluğun Reklamdan Farkı?

Eğer bir şekilde bu sayfaya ulaştıysanız size eskimiş içeriğimizi sunmak yerine son içerikleri bulabileceğiniz yeni blogumuza yönlendirmek isteriz. Hazır gelmişken de isterseniz okumanız üzere bu içerikleri öylece bırakıyoruz 🙂

—————————————

Sponsorluk ve reklam, pazarlama dünyasında önemli kavramlardır, ancak aralarında bazı temel farklılıklar bulunmaktadır.

Reklam, bir ürünün, hizmetin veya markanın tanıtımını yapmak için yapılan ödemeyle gerçekleştirilen iletişim faaliyetidir. Reklam, televizyon, radyo, gazete, dergi, açık hava reklamları, dijital platformlar ve sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hedef kitleye ulaşmayı hedefler. Reklamın amacı, ürün veya hizmetin farkındalığını artırmak, satışları teşvik etmek ve markayı hedef kitleye tanıtmaktır.

 

Sponsorluk ve Reklam Arasındaki Farklar

 • İçerik ve Amaç: Sponsorluk, markanın başka bir etkinlik veya organizasyonla ilişkisini gösterirken, reklam markanın kendi ürün veya hizmetini tanıtmaya odaklanır.

 

 • Desteklenen İçerik: Sponsorluk, genellikle bir proje ile ilişkilendirilirken, reklam kendi içeriğini oluşturur.

 

 • Yöntem: Sponsorluk, marka adının veya logonun etkinlikle ilişkilendirilmesini içerebilirken, reklam belirli bir mesajın iletilmesini amaçlar.

 

 • Hedef Kitle: Sponsorluk, genellikle desteklenen etkinliğin hedef kitlesine odaklanırken, reklam geniş bir kitleye ulaşmayı hedefler.

 

 • İletişim Kanalları: Sponsorluk, proje ile ilişkili kanallar aracılığıyla iletişim kurmayı içerebilirken, reklam çeşitli medya kanalları aracılığıyla iletişim kurar.

 

 • Maliyet: Bazen sponsorluk bazen de reklam maliyetleri çok yüksek olabilir.

 

 • Ölçümleme ve Geri Dönüş: Sponsorluk, etkinlik sonuçlarının ölçülmesi ve geri dönüşün takibi konusunda reklama kıyasla daha zorluklar içerebilir. Reklam ise genellikle daha kolay bir şekilde ölçülebilir ve geri dönüşü izlenebilir. Bu açıdan reklam, sponsorluğa göre daha avantajlıdır.

 

 • Etki ve İmaj: Sponsorluk, markanın desteklediği etkinlik veya organizasyonla ilişkilendirildiği için pozitif bir imaj oluşturma potansiyeli sunar. Reklam ise markanın mesajını belirli bir şekilde ileterek hedef kitlede etki yaratmayı hedefler.

 

Sponsorluk ve reklam, işletmelerin pazarlama stratejilerinde farklı amaçlar için kullanılan araçlardır. Her birinin kendine özgü zorlukları vardır. İşletmeler, hedeflerine ve hedef kitlelerine en uygun olanı seçmek için bu farklılıkları dikkate almalıdır.

 

 

Sponsorluğun reklama göre birkaç avantajı vardır:

 • Olumlu İmaj Oluşturma: Doğru yapılan sponsorluklar, markanın toplum projelerine destek verdiğini göstererek olumlu bir imaj oluşturur. Tüketiciler, markanın değerlerine ve topluma olan katkılarına değer verir.

 

 • Hedef Kitleye Ulaşma: Sponsorluk, belirli bir etkinlik veya organizasyonla ilişkilendirildiği için hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşma potansiyeline sahiptir. Bu sayede marka, ilgili kitleyle doğrudan etkileşim kurabilir.

 

 • Duyarlılık ve İlgilenme: Tüketiciler, markaların sponsorluk yoluyla desteklediği konulara ve etkinliklere daha duyarlı ve ilgili bir şekilde yaklaşır. Bu da markanın tüketiciyle daha derin bir bağ kurmasına yardımcı olur.

 

 • Reklama Kıyasla Daha Dikkatlice Takip Edilir: Sponsorluk, genellikle dikkat çeken etkinlikler veya organizasyonlarla ilişkilendirildiği için reklama göre daha fazla izlenme potansiyeline sahiptir. İnsanlar, ilgilerini çeken etkinliklerde markanın adını daha fazla fark ederler.

 

 • İlgisizlikten Kaçınma: Tüketiciler, reklamların genellikle dikkatlerini dağıttığını veya ilgilerini çekmediğini düşünebilir. Ancak doğru yapılan sponsorluklar, ilgi alanlarına uygun etkinliklerle ilişkilendirildiği için ilgisizlik sorununu aşar ve tüketicinin dikkatini çeker.

 

Sponsorluğun reklama göre avantajları, markanın daha kişisel bir şekilde tüketiciye ulaşmasını, olumlu bir imaj oluşturmasını ve hedef kitleyle etkileşim kurmasını sağlar. Bu nedenle, markalar pazarlama stratejilerinde sponsorlukları etkin bir şekilde kullanmayı düşünmelidir. Doğru yapılan sponsorluklar hedef kitleye en kısa yoldan ve en etkili şekilde ulaşır. Tüketici reklamın parası ödenerek yayınlandığını bildiği için reklama ön yargılı yaklaşırken, önem verdiği konudaki sponsorluklardan daha çok etkilenir. Yapılan araştırmalara göre kamuoyu artık topluma katkıda bulunan şirketlere daha çok itibar etmekte ve bu tercihi tüketime de yansıtarak satışları artırmaktadır. Çünkü tüketiciler artık ürünün kalitesi kadar onu üreten kurumun imajına da önem vermektedir. İmaj geliştirmek için de sponsorluk en uygun iletişim araçlarının başında gelmektedir.

5