Sponsorluk Türleri ve Çeşitleri Örnekleri

Sponsorluk Çeşitleri Nelerdir?

Sponsorluk bir pazarlama faaliyetidir ve en üst noktadan ayni ve maddi olarak ikiye ayrılır. Sponsorluk çeşitlerini incelemeden önce ayni ve maddi kavramlarının içeriğine göz atmamız gerekir.

Ayni Sponsorluklar

Ayni sponsorluklar kısaca, karşılığında para yerine ürün veya hizmetin sağlanması ile gerçekleşen sponsorluk çeşididir. Barter veya in-kind anlaşması olarak da isimlendirilebilir. Gerçekleşecek sponsorluk faaliyeti kapsamında kurumlar, sponsor edinene, ürünlerini veya hizmetlerini sunarak sponsor olmaktadır. Detaylı yazı: “Ayni sponsorluklar ne kadar değerli?”

Maddi Sponsorluklar

Maddi sponsorluklar, karşılığında ürün vermek veya hizmet sunmak yerine bütçe ayrılması ile gerçekleşen sponsorluk çeşididir. Maddi sponsor olan bir kurum, sponsor edinene para verdiği gibi, kapsamı büyüterek hizmetlerini veya ürünlerini de sunabilir. Maddi ve ayni sponsorluklarda kuruma sunulacak hak, sponsorluğun değeri ile doğru orantılı olmaktadır.

Kategorisel Sponsorluk Çeşitleri

Sponsorluk çeşitlerini kategorisel bazda incelediğimizde büyük çaplı, orta ölçekli ve küçük çaplı sponsorluk anlaşmaları ön plana çıkmaktadır. Gerçekleşen sponsorluk anlaşmaları farklı şekillerde isimlendirilebilir. Önem sırasına göre büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda aşağıdaki sonuçları görebiliriz.

İsim Sponsorlukları

İsim sponsorlukları, sponsor olunan projeye kurumun adının eklenmesi ile gerçekleşen sponsorluk türüdür. Genellikle büyük çaplı ve uzun süreli anlaşmalar ile gerçekleşir. Spor kulüplerinin stadyumları, spor kulüplerinin isimleri veya etkinlik ismi önünde daha sıklıkla kullanılmaktadır. İsim sponsorlukları bir nevi ana sponsorluk görevi görmektedir. Projenin en önemli sponsorudur.

Ana Sponsorluk

Ana sponsorluk, sponsor olunan projeyi sahiplenmek isteyen kurumların değerlendirdiği sponsorluk türüdür. İsim sponsorunun olmadığı durumlardaki en önemli sponsorluktur. Ana sponsorluk anlaşmaları, kurumların talebi gereği genellikle bir firma üzerinden gerçekleşir. Bununla birlikte, bir projenin birden fazla ana sponsoru da olabilir. Spor branşlarında, forma göğüs sponsorlukları ana sponsorluk olarak değerlendirilebilir. Event tipi etkinliklerde bazı durumlarda “Platin Sponsor, Elmas Sponsor, Öncü Sponsor, Daimi Sponsor” olarak da belirtildiği görülmektedir.

Resmi Sponsorluk

Resmi sponsorluk, sponsor olunan projeyi desteklemek ve fayda sağlamak amacıyla isim ve ana sponsorluklara göre daha düşük bir bütçe ile gerçekleşen sponsorluk türüdür. Resmi sponsorluklar kendi içerisinde farklı farklı isimlendirilebilir. Spor branşlarında, forma sırt ve şort sponsorlukları resmi sponsorluk olarak değerlendirilebilir. Event tipi etkinliklerde genellikle Altın – Gümüş – Bronz olarak isimlendirildiği görülmektedir. Resmi sponsorlar, sponsorluk kategori isimlerini kendileri de belirleyebilir. Resmi sponsorluk kategorisi altında genellikle birden fazla kurum bulunmaktadır.

Ürün veya Hizmet Sponsorluklar

Projeye maddi olarak değil, ürün vererek veya hizmet sunarak katılan kurumların gerçekleştirdiği sponsorluk türüdür. Sunulan ürün veya hizmet ücretsiz veya adet bazlı olabileceği gibi indirimli halde veya kupon olarak da sunulabilir. Ürün veya hizmet sponsorlukları kendi içerisinde oldukça fazla adette gerçekleştirilebilir. Örneğin; bir hava yolu firması, uçak bileti sunarak bir etkinliğin “Ulaşım Sponsoru” olarak anılabilir. Bir başka örnek ise, bir hızlı tüketim ürünü şirketinin ücretsiz olarak ürünleri ziyaretçilerle paylaşması sonucunda “Ürün Sponsoru” olarak anılmasıdır. Sporcunun malzemesini sunan bir firma ise “Malzeme Sponsoru” olarak anılabilir. Ürün veya Hizmet sponsorlukları için verilebilecek pek çok örnek bulunur. Bazı durumlarda tek başına ürün veya hizmet sunmak, sponsorluk anlaşması yapmak için yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda sponsor edinene sağlanacak fayda göz önüne alınmaktadır.

Sektörel Sponsorluk Çeşitleri

Sponsorluklar sektör bazlı incelendiğinde bazı sektörler ön plana çıkmaktadır. Dünyada gerçekleşen sponsorlukların %80’inden fazlası spor ve kültür-sanat faaliyetleri özelinde değerlendirilmektedir. Bu noktada tüm sektörleri ayrı ayrı incelemek yerine, Anasponsor olarak hangi sektörlerin bulunduğunu açıklamak isteriz.

Spor

Bireysel Sporcular ve Spor Takımlarının sponsorluk anlaşmalarıdır. (Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Motor Sporları, Su Sporları, eSpor vb.)

Etkinlik / Proje

Fuar, Kongre, Konferans, Zirve, Panel, Söyleşi gibi etkinliklerin sponsorluk anlaşmalarıdır.

Kültür / Sanat

Film, Kısa Film, Tiyatro, Sergi, Albüm, Müzik, Opera, Bale, Resim, Fotoğraf ve Edebiyat gibi aktivitelerde gerçekleşen sponsorluklardır.

Eğlence / Medya

Televizyon programları, Diziler, Festivaller, Balolar, Oyunlar, Yarışmalar vb. icraatlerin sponsorluk anlaşmalarıdır.

İnternet

Blog, İnternet Sitesi, Youtube/Twitch Kanalları vb. internet bazlı projelerde gerçekleşen sponsorluk anlaşmalarıdır.

Daha pek çok detay var!

Arzu ederseniz siz bu sponsorluk işlerini bizim gibi profesyonellere bırakın 🙂

Aşağıdaki butona tıklayarak, nasıl sponsor bulunacağını ve
Anasponsor olarak bizim size bu konuda nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenebilirsiniz.

Nasıl Sponsor Bulunur?