Sponsorluk ile Bağış Arasında Benzerlik Yoktur!

Sponsorluk ve Bağış

Sponsorluk ile bağış arasında bir uçurum vardır.

 

Sponsorluk, karşılıklı kazanç ilkesine dayanan ve karşı tarafa dokunabilen tek pazarlama aracıdır. Sponsorluk kesinlikle; bağış, yardım, destek, katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk, hayırseverlik veya reklam değildir.

 

Bağış kelimesi sözlükte “bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru” olarak tanımlanmıştır. Bağışta karşılık beklenmez. Bağış, maddi veya manevi yardım sağlamayı içerir. Hayırseverlikle ilgilidir. Bağış yapma amacı, toplum hizmetine katkıda bulunmak, yardıma ihtiyaç duyanlara destek sağlamak, sosyal sorumluluk bilincini yerine getirmek veya belirli bir amaca katkıda bulunmaktır. Bağışlar genellikle hayır kurumları, vakıflar, sosyal projeler veya toplum hizmeti sağlayan diğer organizasyonlar aracılığıyla yönlendirilir.

 

Sponsorluk ve Bağış Arasındaki Farklar

 

Amaç ve Motivasyon:

  • Sponsorluk: Markanın ticari hedeflerini desteklemeyi amaçlar. Markalar, projeler ile ilişki kurarak marka bilinirliğini artırmak, pazarlama stratejilerini uygulamak veya hedef kitleye ulaşmak gibi ticari amaçlar güdebilir.
  • Bağış: Hayır işlemektir. Hayırseverlik, sosyal sorumluluk veya ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmeyi amaçlar. Bağış yapan kurumun motivasyonu, topluma katkıda bulunmak, sosyal etki yaratmak veya bir ihtiyacı karşılamaktır.

 

Karşılık Beklentisi:

  • Sponsorluk: Sponsorlar belirli bir karşılık bekler. Bu karşılıklar, markanın tanıtımı için reklam imkanları, marka görünürlüğü, etkinliklere katılım, markanın adının kullanılması gibi avantajlar olabilir. Çok sayıda beklenti bulunur.
  • Bağış: Genellikle karşılıksız ve beklentisiz olarak yapılır. Bağış yapan marka, desteklediği organizasyonun veya ihtiyaç sahibi kişilerin faydasını görmeyi amaçlar ve karşılık beklemez. Hatta bunu duyurmamayı bile tercih edebilir.

 

İlişki ve İşbirliği:

  • Sponsorluk: Taraflar arasında bir işbirliği ve karşılıklı ilişki gerektirir. Sponsorlar, proje sahipleri ile ortak projeler yaparak sinerji yaratır ve birlikte çalışır. Sponsora, projenin hedef kitlesine ulaşma ve marka imajını güçlendirme gibi katkıları olabilir.
  • Bağış: Genellikle tek taraflı bir yardım eylemidir ve karşılık beklemeden yapılır. Bağış yapan taraf, desteklediği organizasyon veya ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için kendi kaynaklarını kullanır.

 

Uygulanabilirlik ve Kapsam:

  • Sponsorluk: Sponsorluklar markanın pazarlama stratejisi veya hedef kitlesiyle ilgili olarak belirlenir ve genellikle belirli bir süre için geçerlidir.
  • Bağış: Genellikle daha geniş kapsamlıdır ve uzun vadeli projeler veya yardım programlarıyla ilişkilidir. Bağışlar, hayır kurumlarına, topluluk projelerine veya belirli ihtiyaç sahiplerine uzun vadeli destek sağlama amacını taşır.

 

Örneklerle Sponsorluk ve Bağış Arasındaki Farkı Daha İyi Anlatalım:

Sponsorluk Örneği: Bir spor ayakkabı markası, büyük bir spor etkinliği olan bir maratonun ana sponsorlarından biridir. Marka, maratonda yer alarak marka bilinirliğini artırmayı hedefler. Sponsorluk anlaşması kapsamında, marka logosu maratonun tüm tanıtım materyallerinde, afişlerde ve yarışçıların giysilerinde yer alır. Ayrıca, marka, maraton süresince etkinlik alanında bir stant açarak ürünlerini sergiler ve ziyaretçilerle etkileşime geçer. Sponsorluk anlaşmasının karşılığında, marka geniş bir izleyici kitlesiyle etkileşimde bulunur ve marka bilinirliğini artırırken, maraton organizasyonu da maddi kazanç ve marka değeri kazanır.

 

Bağış Örneği: Bir hayır kurumu, bir doğal afet sonrasında yardıma ihtiyaç duyan bölgeye yardım sağlamak amacıyla bir bağış kampanyası düzenler. Kampanya kapsamında, hayır kurumu, toplumun desteğini alarak maddi ve/veya malzeme bağışları toplar. Bu bağışlar, acil ihtiyaçları olan insanlara yiyecek, su, barınak ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak için kullanılır. Bağış yapanlar, genellikle karşılık beklemeden ve destekledikleri hayır kurumunun amacına katkıda bulunmak için kaynaklarını paylaşırlar.

 

Sonuç olarak, her ikisi de fayda sağlar ancak sponsorluk ticari yaklaşım gerektirir. Amaçlar, beklentiler ve uygulanış şekilleri farklıdır. İki yöntem arasındaki seçim, bir kuruluşun veya bireyin hedeflerine ve değerlerine bağlıdır.

Dünyada çok sayıda sponsorluk fırsatı var!

Arzu ederseniz sponsorluk konusunu bizim gibi profesyonellere bırakın 🙂

Aşağıdaki butona tıklayarak, size bu konuda nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenebilirsiniz.

Süreç Hakkında Bilgi Al