Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Anasponsor tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyetine İlişkin Bilgilendirme metni kapsamında Anasponsor nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır:

 

  • İletişim Verisi ve Görsel / İşitsel Veriler gibi kişisel verilerimin, benimle temasa geçilmesi sürecinde işlenmesine ve bu kapsamda etkinlik/sosyal medya/reklam ve diğer pazarlama ajanslarına aktarılmasına,

 

  • Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Veriler gibi kişisel verilerimin katılımın artırılması amacıyla yapılan kampanya ve tanıtımların tarafıma aktarılması sürecinde işlenmesine ve bu kapsamda ajanslara aktarılmasına,

 

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca Anasponsor tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına açık rıza veriyorum.